Doktori képzés

 

A Filozófiai Doktori Iskolában a doktori képzés nappali (látogatási kötelezettséggel járó) képzési formában történik. A képzés időtartama 3 év.

A doktori képzés keretében államilag támogatott (tandíjmentes) és tandíjas helyekre felvételizhetnek a jelentkezők.

Az államilag támogatott doktori képzés résztevői a képzés egész időtartamára kiterjedő doktori ösztöndíjat pályázhatnak meg. Ennek elnyerése maga után vonja az egyetemmel és a minisztériummal megkötött ösztöndíj szerződésben előírt szakmai felkészülési és tudományos kutatási valamint publikációs követelmények teljesítését. A doktori képzés idején szintén a doktoranduszok kötelezettségei közé tartozik a részvétel az oktatási folyamatban (heti 2-4 szemináriumi tevékenység megtartása), a kutatási projektek kidolgozásában és megvalósításában, a tudományos rendezvények szervezésében.

A doktori képzési program két szakaszt foglal magában: a résztvevők 1) doktori felkészülési programját, valamint 2) tudományos kutatási programját.

1) A doktori felkészülési program az első tanulmányi év időszakára terjed ki. Magában foglalja:
a) a doktori iskolai tárgyak látogatását; ezek szóbeli vizsgával zárulnak;
b) a doktori kutatásokat és a szakdolgozat elkészítését megalapozó kutatási terv kidolgozását és a szakirányító bizottság előtti megvédését.

2) A tudományos kutatási program a második és a harmadik tanulmányi év időszakára terjed ki. Magában foglalja:
a) a kutatási eredményeket bemutató 2 kutatási beszámoló megtartását és a szakirányító bizottság általi értékelését;
b) a doktori szakdolgozat elkészítéséta doktori disszertáció és szakdolgozatok kivitelezésének követelményrendszerével összhangban ‒ és a szakirányító bizottság előtti előzetes megvédését.

Ebben az időszakban mindenik doktorandusznak publikálnia kell a kutatásaival kapcsolatban legalább 2 tanulmányt.

Ezeknek a feltételeknek a sikeres teljesítése után kerülhet sor a harmadik tanulmányi év végén a doktori szakdolgozat nyilvános megvédésére.


A filozófia szakos doktori képzés magyar nyelven is elvégezhető. A magyar nyelvű doktori képzésre iratkozók magyar nyelvű felkészülési programban vehetnek részt, magyar nyelven vizsgázhatnak és tarthatnak kutatási beszámolókat. A doktori szakdolgozat szintén magyar nyelven készíthető el és védhető meg.

A magyar nyelvű doktori képzés a magyar tagozathoz tartozó témavezető professzorok irányításával valósul meg.

A FDI tanterve a román nyelvű tantárgyak mellett magyar nyelven oktatott tantárgyat is tartalmaz.


A doktori képzésről bővebb tájékoztatást nyerhet a Filozófiai Doktori Iskola web-oldalán, valamint itt: BBTE Doktori Tanulmányok Intézete