Mesterképzés

 

Intézetünk a 2013/2014-es tanévben új mesterképzőt indított Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok címmel. A hangsúlyosan szakma- és intézetközi mesterképző két, globalizálódó világunkat alapjaiban meghatározó társadalmi jelenség magyarázatára törekszik. Ezek: az új társadalmi mozgalmak (például a globalizációkritikus mozgalmak) reneszánsza, illetve a modern nemzetállamokon belüli etnikai, kulturális sokféleség, vagyis az egyre multikulturálisabb társadalmak térnyerése. A mesterképző célja a kritikai elmélet és a multikulturális tanulmányok jelenlegi problémafelvetéseinek az elemzése egy intézetközi tanári kar által oktatott interdiszcipináris curriculum keretében. A kortárs társadalom- és politikafilozófia, illetve az alkalmazott kultúrfilozófia és etika tárgyköréhez sorolható kurzusok mellett (Kritikai elmélet a kortárs filozófiában; Kriticizmus és ideológiakritika; Kortárs politikai filozófia; A multikulturalizmus és a nemzeti kisebbségek problémája; A kultúra hermeneutikája; A kommunikáció etikája) a tanterv a szociológia/antropológia, a politika- és kommunikációtudományok, a vizuális kultúratudomány, a filmelmélet tárgyköréhez tartozó kurzusokat is tartalmaz, mint például: Nemzetközi migráció; Intercultural communication (angol nyelven); Multikulturalitás a kortárs filmben stb.

A mesterképző tanterve és a tantárgyleírások itt érhetőek el.