Témavezetők és szakirányító bizottságokban résztvevő oktatók

 

Témavezetők:

Dr. DEMETER Márton Attila egyetemi docens

Tematikák: Társadalomfilozófia és politikai filozófia

E-mail: marton.demeter@ubbcluj.ro

 

Dr. UNGVÁRI ZRÍNYI Imre egyetemi docens

Tematikák: Etika, antropológia és kommunikáció fenomenológiai és hermeneutikai perspektívában

E-mail: imre.ungvari@ubbcluj.ro

 

Dr. VERESS Károly egyetemi tanár

Tematika: A megismerés, a kommunikáció és a kultúra szemiotikai és hermeneutikai kérdései; alkalmazott filozófiai kutatások

E-mail: carol.veress@ubbcluj.ro

 

Szakirányító bizottságokban résztvevő egyetemi oktatók:

 

Dr. GERGELY Péter Alpár egyetemi adjunktus

Tematikák: Formális és szimbolikus logika

E-mail: alpar.gergely@ubbcluj.ro

 

Dr. GREGUS Zoltán egyetemi adjunktus

Tematikák: Esztétika, művészetfilozófia, filmológia

E-mail: zoltan.gregus@ubbcluj.ro

 

Dr. KEREKES Erzsébet egyetemi adjunktus

Tematikák: Hermeneutika; vallásfilozófia; magyar filozófia; gyermekfilozófia

E-mail: erzsebet.kerekes@ubbcluj.ro

 

Dr. SZIGETI Attila egyetemi adjunktus

Tematikák: Jelenkori filozófia; fenomenológia; kortárs francia filozófia; a kognitív tudományok filozófiája és analitikus elmefilozófia

E-mail: attila.szigeti@ubbcluj.ro