Felvételi a Filozófiai Doktori Iskolába

 

A Filozófiai Doktori Iskolában meghirdetett helyekre a felvételi versenyt a doktori képzésnek a BBTE-en érvényes szabályozásával összhangban szervezzük meg. Az erre vonatkozó információk a Doktori Tanulmányok Intézete (Institutul de Studii Doctorale) web- oldalán érhetők el.

Felvételi próbák:

  1. Írásbeli szakvizsga a következőkből: a) a jelölt kutatási témájának filozófiai relevanciája a kortárs filozófiai és interdiszciplináris kutatások kontextusában; b) a jelölt előzetes kutatási eredményeinek ismertetése; c) egy kontroll-kérdés a megjelölt könyvészet ismeretének ellenőrzésére.
  2. Szóbeli interjú a következők elemzésére: a) a jelölt tudományos érdeklődési köre; b) a jelölt tudományos munkavégzési képességei; c) a doktori kutatásokra javasolt téma; d) a jelölt tudományos tevékenységeken való részvételét igazoló dokumentumok (a tudományos rendezvényekre, projektekre, ösztöndíjakra, publikációkra stb. vonatkozó, a beiratkozási dossziéban fellelhető dokumentumok).

 

A bizottság a felvételi próbák mindenik elemét 10-es és 1-es közötti osztályzattal minősíti, s az osztályzatok átlaga adja a jelölt felvételi átlagát.

A felvételi átlag alapján rangsorolva és a felvételi versenyre meghirdetett helyek számát figyelembe véve, azokat a jelölteket nyilvánítják a doktori képzésre felvetteknek, akik legalább 8-as átlagot értek el.

Egyenlő felvételi átlagok esetén a magiszteri képzés és az alapképzés átlaga alapján rangsorolnak.

A filozófiai doktori felvételire kijelölt könyvészet elérhető itt.