Filozófiai Doktori Iskola

 

A Filozófiai Doktori Iskola 2011-ben alakult meg a BBTE-nek a doktori tanulmányok megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó 23160 számú Szabályzata alapján, a Történelem és Filozófia Kar keretében. Célja a filozófiatudományi doktori képzés egységes rendszerének a kiépítése. Létrehozása a Filozófia szakterületén előzetesen meglévő doktori iskolák (Kommunikáció és kultúra, Politikai filozófia, Filozófiatörténet, Román filozófia) egyesítésével történt.

Fontosabb képzési irányok: fenomenológia, szemiotika, hermeneutika, etika, esztétika, politikai filozófia, a kultúra és kommunikáció filozófiája, filozófiatörténet, román filozófia, magyar filozófia, alkalmazott filozófiai kutatások, inter- és transzdiszciplináris kutatások.

A doktori tanulmányok és képzés nyelve román, magyar, vagy valamely világnyelv. A FDI az EU térségéből és azon kívülről is fogad hallgatókat. Azok a jelentkezők, akik nem a romániai oktatási rendszerben végezték az egyetemi alapképzést vagy magiszteri képzést, eleget kell tegyenek a külföldön szerzett oklevelek elismertetési eljárásának.

A doktori tanulmányokat és képzést a kutatási tevékenységek és projektek alapozzák meg. A FDI lehetőséget kínál a doktoranduszok számára kutatási projektekben, tudományos értekezleteken, külföldi tanulmányutakon való részvételre, szakmai eredményeik publikálására. Évente megszervezik a doktoranduszok konferenciáját.

A FDI együttműködik a Magyar Filozófiai Intézettel, a filozófiai képzés román tagozatát szervező intézetekkel, valamint a Történelem és Filozófia Kar keretében létesült filozófiai kutatóközpontokkal: az Alkalmazott Filozófiai Kutatóközponttal (Center for Applied Philosophy), az Ókor- és Középkor Tanulmányok Kutatóközponttal (Center for Ancient and Medieval Studies). Ily módon a kutatáshoz és a témavezetéshez szükséges infrastrukturális feltételek is biztosítottak.

A doktori képzésről bővebb tájékoztatást nyerhet a FDI web-oldalán, valamint a BBTE Doktori Tanulmányok Intézetének web-oldalán.