Másoddiplomás képzés

 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen a Filozófia szak más szakokkal párhuzamosan, vagy azok befejezését követően is elvégezhető, tandíjas helyen, kedvezményes tandíj fejében.

Tandíjkedvezményben részesülnek, akik:

a) jelenleg a Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatói egy más szakon, szakterületen, karon;

b) már rendelkeznek a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen szerzett oklevéllel, vagyis a Babeş-Bolyai Tudományegyetem végzettjei.

A Filozófia szakona tandíjkedvezményt minden évben a kari tanács és az egyetemi szenátus határozatai alapján állapítják meg.

A tandíjkedvezményt az alapképzés szintjén alkalmazzák.

A tandíjkedvezményt oly módon alkalmazzák, hogy csökkentik a tandíj 3. és 4. részletét.

A Filozófia szak tantervének megfeleltethető, más szakokon letett vizsgák és elnyert kreditek vizsgakötelezettség nélkül elismertethetőek.

A Filozófia szak magyar tagozatán 20 tandíjas helyrefogadhatunk jelentkezőket; szükség esetén kérhetjük a helyszám növelését.

Beiratkozási feltételek:

- a másoddiplomás képzésre a jelentkezők beiratkozása a felvételi szabályzat előírásainak megfelelően történik;

- a beiratkozásra a szeptemberi felvételi időszakában kerül sor;

- a más szakok hallgatóinak igazolást kell csatolniuk arról, hogy a) az illető szakon be vannak írva I. évre (amennyiben most kezdik az egyetemi tanulmányaikat); b) a másik szakon teljesítették az előző tanév elvégzéséhez szükséges vizsgakötelezettségeket;

- a BBTE végzettjeinek csatolniuk kell a tanulmányok elvégzését igazoló (a végzős státuszt bizonyító) oklevelet.

Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk:

  • A Filozófia szak elvégzésére a heti 18-20 órás tanterv és a hallgatók önálló munkájára való nagyfokú alapozás is lehetőséget teremt.
  • Egy másik egyetemi szakon szerzett oklevélnek a Filozófia szakos oklevéllel való párosítása nagymértékben megemeli a másik szak értékét!
  • A filozófiai képzettség kiváló szemléleti és módszertani alapozást nyújt a tanulmányok folytatásához a mesteri és doktori képzés szintjén, valamint azok számára, akik a tudományos kutatásban vagy az egyetemi oktatásban szeretnének elhelyezkedni.
  • A filozófiai képzettség a gyakorlati problémák terén új szempontokat, differenciált látásmódot, kreatív beállítódást eredményez, ami a saját szakmában való elhelyezkedésnél is előnyt jelent.