A filozófia szakos tanárképzés

 

Tanügyi állás betöltéséhez – gimnáziumi, líceumi vagy egyetemi szinten – a filozófia szakosok számára is szükséges az I. és a II. pszichopedagógiai modul elvégzését igazoló Abszolváló bizonyítvány megszerzése, amelyet a Tanárképző Intézet (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) bocsát ki.

A) Az I. pszichopedagógiai modul – 30 kredit

- a Filozófia szakos alapképzéssel párhuzamosan végezhető.

- Felépítése:

I. félév: Neveléslélektan
II. félév: A pedagógia alapjai; A tananyag elmélete és módszertana
III. félév: Az oktatás elmélete és módszertana; Az értékelés elmélete és módszertana
IV. félév: Didaktika (A filozófiatanítás módszertana)
V-VI. félév: Pedagógiai gyakorlat I., II.
V. félév: Választható tárgy
- Beszédtechnika
- Gyermekirodalom
- Interkulturális nevelés
- Didaktikai retorika
- Szóbeli és írásbeli kommunikáció
VI. félév: Kiértékelés

B) A II. pszichopedagógiai modul – 30 kredit

- a mesterképzéssel párhuzamosan is elvégezhető.

- Felépítése:

I. félév: Számítógépes oktatás
I. félév: Didaktika (A filozófiatanítás módszertana)
II. félév: Az osztály menedzsmentje
II. félév: I. választható tárgy
- Interkulturális nevelés
- Neveléspolitikák
- Kortárs pedagógiai elmél.
- Iskolaszervezés
III. félév: Iskolai tanácsadás, tájékoztatás
III. félév: II. választható tárgy
- Felnőttnevelés
- A gyógypedagógia alapjai
- Nevelésszociológia
- Kutatási módszerek a neveléstudományban
III. félév: Kiértékelés – projekt

Azoknak a hallgatóknak, akik az I. pszichopedagógiai modul befejezése és a II. pszichopedagógiai modulra való beiratkozás közötti időszakban nem dolgoztak az okatásban, a II. pszichopedagógiai modul keretében 42 óra tanítási gyakorlatot is el kell végezniük.


Az I. és a II. pszichopedagógiai modul a Tanárképző Intézettel kötött tanulmányi szerződés alapján végezhető el.

Az I. és a II. pszichopedagógiai modul az alapképzés, illetve a mesterképzés befejezése után is elvégezhető tandíjas oktatási formában.

További információk a BBTE honlapján, a Tanárképző Intézet oldalán találhatók.