Magunkról

 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének viszonylag fiatal, „diákbarát” oktatói közössége az ország legszínvonalasabb magyar nyelvű szakirányú képzésével, dinamikus szakmai rendezvénykultúrával várja a diákokat. Az Intézet az oktatási, kutatási és publikációs tevékenységet támogató kiterjedt intézményhálóval, jelentős magyarországi és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

A Filozófia szak olyan embereket képez, akik, miközben jártasak a gondolkodás történetében és problémafelvetéseiben, tudásukat, fogalmi-érvelő és kommunikációs képességeiket kreatív és interdiszciplinárisan érzékeny módon tudják alkalmazni a társadalom, a kultúra és a tudomány jelenlegi kihívásaira is. A képzés keretében a hallgatók a filozófia történetét, aktualitását, de önismereti, egzisztenciális dimenzióját is felfedezik; etikai, esztétikai, társadalom- és politikaelméleti, lét- és ismeretelméleti problémákat tanulmányoznak; elsajátítják a logikus érvelés és következtetés képességeit, korszerű szövegalkotási és értelmezési, kommunikációs és problémamegoldási technikákat gyakorolnak be, elmélyítik idegen nyelvtudásukat.

A képzés fokozott átjárhatóságot biztosít más szakterületek illetve képzéskínálatok fele (mint például: kortárs művészet- és filmelmélet, politológia, kommunikációtudomány, szociológia és antropológia, történelem, nyelv- és irodalomtudomány, pszichológia és kognitív tudományok stb.), ezáltal lehetővé téve – jelentős, 40-50 %-os tandíjkedvezmény mellett! – két vagy több szak párhuzamos elvégzését, illetve a tanulmányok más szakokon való folytatását. (A Történelem és Filozófia Karon érvényes kedvezményes tandíjakat lásd itt, a csatolmány 2. oldalán.) A hallgatók az önálló kutatást, a kreativitást és a diákközi szakmai kommunikációt elősegítő, ösztöndíjas szakkollégiumi képzésre is jelentkezhetnek (Pro Philosophia Szakkollégium); részt vehetnek az Intézetben folyó kutatási projektekben, saját kutatási eredményeiket házikonferenciákon, tudományos-diákköri konferencián (ETDK) mutathatják be; publikálhatnak az Intézet oktatói által szerkesztett folyóiratokban (Kellék, Többlet, Studia Philosophia, Korunk, Erdélyi Múzeum stb.) illetve közös tanulmánykötetetkben. A diákok magyarországi részképzéseken vehetnek részt, illetve az Erasmus-programegyezmény keretében mobilitási ösztöndíjakat pályázhatnak meg magyarországi és nyugat-európai egyetemekre, így például a budapesti ELTE és PPKE Filozófia és Esztétika szakjaira stb. (A megpályázható Erasmus-ösztöndíjak listáját lásd itt.)

Az alapképzést (BA) elvégző hallgatók az intézet "Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok" mesterképzőjén (MA)  folytathatják tanulmányaikat, ezt követően pedig a magyar nyelven is működő doktori iskolán filozófiai doktori címet (PhD) is szerezhetnek. De természetesen jelentkezhetnek a BBTE-en szervezett más magyar, román, francia, angol nyelvű mesterképzőkre, illetve doktori tanulmányaikat magyarországi (ELTE, CEU) vagy nyugat-európai egyetemek doktori iskoláin is folytathatják, amint ez nem kevés végzős hallgató esetében meg is történt.

A Filozófia szak akadémiai és akadémián kívüli rendezvénykínálata rendkívül gazdag: a diákok rendszeresen hallgathatják magyarországi és nyugat-európai vendégelőadók előadásait; nemzetközi és hazai konferenciákon, workshop-okon, lap- és könyvbemutatókon vehetnek részt; népszerűségnek örvend a minden nyáron megrendezett Filozófus Tábor stb. (Mindezekről a rendezvényekről, illetve az ezeket támogató háttérintézményekről a következő honlapokon lehet részletesebb információkat beszerezni: Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság; Pro Philosophia Alapítvány; Eseménybeszámolók, hangfelvételek érhetőek el az Intézet blogján is; az Intézet Facebook oldala)

A filozófia szakot végzettek a következő szakmákban, foglalkoztatási ágazatokban helyezkedhetnek el: középiskolai tanárként, illetve más tanügyi, tanfelügyelőségi munkakörökben; tudományos kutatóként; a médiában; szerkesztőségekben, kiadóknál;  a politikai pályán; civil szervezeteknél, egyesületeknél, alapítványoknál; művelődési intézményekben; a közigazgatásban; a szellemi kreativitást kamatoztató cégeknél. Bár kimerítő statisztikáink nincsenek, az informálisan működtetett alumni-rendszer alapján megítélve az utóbbi két évtized végzőseinek a túlnyomó része talált állást a fent felsorolt szakmákban.