Agora

 

Summa ‒ Veress Károly filozófussal. Beszélgetőtárs, szerkesztő: Pákai Enikő – 2024. február. 28. | Kolozsvári TV, Erdélyi Figyelő

Egy szellemi műhely alkotó hétköznapjai (interjú Veress Károllyal) – 2022. augusztus 17. | kolozsvariradio.ro

Veress Károly: Idea és tapasztalat határán (a szerzővel Láng Márk doktorandusz beszélget) MŰHELYBESZÉLGETÉSEK ‒ 2022. június 28. | YouTube

Incze Éva: „Épületek olvasása” a szövegépítés tükrében (a szerzővel Rancz Mónika doktorandusz beszélget) MŰHELYBESZÉLGETÉSEK ‒ 2021. június 7. | YouTube

Gergely P. Alpár: Az asszerció beszédaktusának szemantikai és pragmatikai vizsgálata (a szerzővel Ilyés Zalán egyetemi hallgató beszélget) MŰHELYBESZÉLGETÉSEK ‒ 2021. május 26. | YouTube

Petki Pál: Fundamentálontológiai és léthorizonti időbeliség (a szerzővel Kovács Attila egyetemi docens beszélget) MŰHELYBESZÉLGETÉSEK ‒ 2021. május 19. | YouTube

A válságok évében, 2020-ban, mit csinál a kolozsvári filozófia? (Interjú Ungvári-Zrínyi Imrével.) | transindex.ro

Demeter M. Attila: Mit jelent gondolkodni? (És miért gyötörjük egyáltalán magunkat vele?) | helikon.ro

Demeter M. Attila: Hogyan szokunk le a dohányzásról? (Avagy rövid értekezés az emberi akarat hatalmáról) | helikon.ro

Európa, a bevándorlók és az emberi jogok (Interjú Demeter M. Attilával.) | foter.ro

BBTE LAB: Tudományetika a felsőoktatásban I. (Interjú Ungvári-Zrínyi Imrével.) | ubbcluj.ro

„A lelassult világ jobban megmutatja a féktelen pörgés elidegenítő hatását és értelmetlenségét is” (Interjú Ungvári-Zrínyi Imrével.) | transindex.ro

BBTE LAB: Klímaváltozás és válságkezelés II. (Interjú Szigeti Attilával.) | ubbcluj.ro

Gyermekfilozófia klub indul Kolozsváron | transindex.ro

Minden gyerekben ott szunnyad egy megértésre törekvő filozófus (Beszélgetés Kerekes Erzsébettel.) | foter.ro

Gyermek és filozófia egy lapon? | kolozsvariradio.ro