Magyar tannyelvű tárgyak a doktori iskola tantervében

 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Történelem és Filozófia Kar

Filozófiai Doktori Iskola

 

Tantárgy

Félév

Előadó

K.

Sz.

Kreditszám

Politikai eszmetörténet

(Istoria ideilor politice)

1

Dr. Demeter Márton Attila egyetemi docens

2

1

10

Hagyomány és történetiség a kortárs kultúrában

(Tradiţie   şi   istoricitate   în   cultura contemporană)

1

Dr. Veress Károly prof.

2

1

10

Általános kutatásmódszertan és a szakdolgozatírás módszerei

(Metode generale de cercetare şi metodica elaborării de lucrări ştiinţifice)

1

Dr. Veress Károly prof.

2

1

10