Filozófiai esszépályázat középiskolások számára – 2024

 

Kedves középiskolás diákok!

Két idézetet ajánlunk nektek továbbgondolásra:

1) „Carl Schmitt jegyezte meg, hogy »a belső meghasonlottság jele«, »ha egynél több valódi ellenségünk van«. De ugyanez igaz a barátokra is. Schmitt szemében személyiség- és alakvesztés, ha valakinek egynél több igaz barátja van. A sok facebookos barát Schmitt számára a késő modern én személyiség- és alakvesztésének jele lenne. Pozitívan nézve, a karakter nélküli ember a rugalmas ember, aki minden formát, minden szerepet, minden funkciót képes magára venni. Ezt az alaktalanságot, illetve rugalmasságot komoly gazdasági hatékonyság kíséri.” (Byung-Chul Han: A kiégés társadalma)

2) „A médiumok korszakában az arc története új fordulatot vesz. A médiatársadalom ugyanis szakadatlanul fogyasztja az arcokat, amelyeket maga termel meg. Ezek az arcok a képgyártási technika legújabb vívmányai által létrehozott artefaktumok, hatásuk a megjelenés gyorsaságából fakad. Azt mondhatjuk, hogy a médiaarcok kiszorították a nyilvánosságból a természetes arcot, amely a kamerával történő rögzítés és a képernyőre való átvitel révén már eleve maszkként jelenik meg. A médiumok a személy nyilvános képviseletét ellátó arcklisékkel szolgálják ki a közönséget. Végül a digitális forradalommal teljesedik ki az arctermelés technikája. Az így létrejövő szintetikus arcok immár nem kötődnek eleven testekhez. A cyberface kifejezés már önmagában is a hasonlatosság és a leképezés elvének feladására utal.” (Hans Belting: Faces. Az arc története)

Írásaitokban követhetitek a szabad, kötetlen esszéműfaj szabályait vagy a tankönyvben szereplő esszémodellek szerkezetét. Felhasználhatjátok mindkét, vagy csak az egyik idézetet.

Tapasztalataink szerint az évek során a pályázat túlnőtt a filozófia szak keretein, és díjazottjai között nemcsak filozófia szakra felvételizők voltak, hanem más szakok leendő hallgatói is. A jelentkezők és tanáraik átlátták, hogy a cél az íráskészség fejlesztése, a művészi önkifejezést és a tudományos pontosságot ötvöző filozófiai esszéírás gyakorlása, lehetőség a legjobbak tudásának összemérésére és díjazására. Ezért kibővítettük a verseny-felhívás címzettjeinek körét, és a filozófia elkötelezettjei mellett szeretnénk a magyar nyelv- és irodalom, illetve az idegen nyelvek iránt érdeklődő valamennyi középiskolás diákot (IX–XII. osztály) és tanáraikat is megszólítani. Mint ismert, lehetővé tettük, hogy a diákok nemcsak magyarul, hanem idegen nyelven (pl. angolul) írt dolgozattal is pályázhassanak. Az alábbiakban mellékeljük az esszétémaként ajánlott szövegek angol változatát is:

1. „Carl Schmitt says it is a »sign of inner conflict to have more than one real enemy«. The same holds for friends. Following Schmitt, having more than one true friend would betoken a lack of character and definition. One’s many friends on Facebook would offer further proof of the late-modern ego’s lack of character and definition. In positive terms, such a human being without character is flexible, able to assume any form, play any role, or perform any function. This shapelessness—or, alternately, flexibility—creates a high degree of economic efficiency.” (Byung-Chul Han: The Burnout Society)

2. „In this media age the history of the face evolves in a new way, for a media society incessantly consumes the faces it produces. These are artifacts that have advanced to the latest technological stage of image production and impress us with their speed. It could be said that media faces in the public realm have supplanted the natural face, which is rehearsed via the camera as a mask for its transmission to the screen. The media present the general audience with clichés of the face serving as public proxies for human beings. The digital revolution ultimately perfects the technique of replicating faces. This creates a synthetic face whose connection to a living body has been severed. The concept of the cyberface marks the rejection of true resemblance and likeness.” (Hans Belting: Face and mask: a double history)

A pályázat meghirdetője a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete, támogatója a Pro Philosophia Alapítvány, a Bolyai Társaság és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, résztvevői pedig a 2023/2024-es tanév IX–XII. osztályos tanulói lehetnek. A 3–8 oldal terjedelmű pályaműveket e-mailen aláírás nélkül a következő címre kell küldeni: esszepalyazat.kmfi@gmail.com. Beküldési határidő: 2024. április 14. A pályázatok értékelése után, az esélyes/nyertes pályamunkák szerzőitől elkérjük személyes adataikat név, iskola, osztály, kapcsolattartási információikat (lakcím, telefon), valamint felkészítő tanáruk nevét.

A pályamunkákat kidolgozott szabályzat alapján egyetemi oktatókból álló bizottság értékeli, 1–100 ponttal. Az elbírálás követi, hogy a pályázó hogyan gondolja végig a környező világgal kapcsolatos megfigyeléseit, hogyan tudja érvényesíteni a rendelkezésére álló filozófiai ismereteket a mindennapi tapasztalatok elemzése és értelmezése során, mennyire képes egy világos, összefüggő gondolatmenetet felépíteni és érvekkel alátámasztani. Fontos elbírálási szempontot jelent a pályázó olvasottsága és íráskészsége is.

A pályamunkákat díjazzuk. A díjak: I. díj 500 lej, II. Díj 300 lej, III. Díj 200 lej. A díjazottak, beleértve a különdíjakat is, könyvjutalomban is részesülnek. A díjak és jutalmak mellett a díjazottak oklevelet kapnak és számukra támogatott helyeket biztosítunk a nyári Filozófus Táborban. Az utóbbi évek kezdeményezése, hogy az első három díjazott felkészítő tanárai is könyvjutalomban részesülnek.

A pályamunkák szerzőit szívesen látjuk a BBTE Filozófia szakának hallgatói között.

Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén kerül sor a 2024. április 27-én megszervezésre kerülő Filozófus Nyílt Nap alkalmából. A pályázókat e-mailben értesítjük a pályázat eredményéről.

Bármikor kapcsolatba léphettek a Magyar Filozófiai Intézettel dr. Ungvári Zrínyi Imre egyetemi docens révén, a iungvari@gmail.com címen. A felvételivel kapcsolatos kérdéseitekre is szívesen válaszolunk.

Sok sikert kívánunk!

Kolozsvár, 2023. december 17.

A BBTE Magyar Filozófiai Intézetének munkaközössége