Külföldi diákok – magyarországi hallgatók egyetemi tanulmányai

 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen a Magyar Filozófiai Intézetének keretében külföldi diákok is (ez főleg a Magyarországról, Szlovákiából származó hallgatókat érintheti, de bármely más országban élőkre is érvényes) folytathatnak egyetemi tanulmányokat magyar tannyelven, a romániai hallgatókéhoz hasonló feltételek között, mindhárom képzési szinten:

a) a Filozófia szakos alapképzésben (BA);
b) a Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok mesterképzőn (MA);
c) a Filozófiai Doktori Iskola doktori iskolában (PhD).

Az Európai Unió tagállamaiból származó diákok a következő hallgatói státuszokban folytathatják az egyetemi tanulmányaikat:

 • öszöndíjasokként, amennyiben a román Oktatási és Kutatási Minisztériumtól, vagy nemzetközi szervezetektől, alapítványoktól, stb. ösztöndíjban részesülnek;
 • saját költségen, önköltséges vagy tandíjas hallgatói státuszban.

Felvételi feltételek

 • A külföldi diákok felvételi nélkül iratkozhatnak be a BBTE-re.
 • A magyar tannyelvű egyetemi képzésben való részvételhez megfelelő magyar nyelvtudás szükséges.

Az oklevelek elismeretetésének módja

 • Közvetlenül a román Oktatási és Kutatási Minisztériumhoz beküldött iratok alapján. (A román OKM elérhetőségei: Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, 010174 Bucureşti, str. General Berthelot nr. 30, Tel.: +40-21-4056200; web: www.edu.ro);
 • A Babeş-Bolyai Tudományegyetemre, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályához beküldött iratok alapján. (Centrul de Cooperări Internaţionale, 400083 Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 68. Tel.: +40-264-429762, Fax: +40-264-429755; web: www.cci.ubbcluj.ro). Az elismertetéshez szükséges dokumentumok és a kérvényezés formanyomtatványa elérhető itt.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. Érettségi bizonyítvány eredetiben (BA, MA, PhD);
 2. Leckekönyv, amely 4 gimnáziumi évet igazol a tantárgyak félévi minősítésével együtt, eredetiben (BA, MA, PhD);
 3. Egyetemi diploma eredetiben (MA, PhD);
 4. Az egyetemi évek leckekönyvi kivonata eredetiben (MA, PhD);
 5. Magiszteri diploma eredetiben (PhD);
 6. A magiszteri évek törzskönyvi kivonata eredetiben (PhD);
 7. Publikációs lista (PhD);
 8. Anyakönyvi kivonat eredetiben (BA, MA, PhD);
 9. Orvosi igazolás román/francia/angol/német nyelvű hitelesített fordításban (BA, MA, PhD);
 10. Két személyi igazolvány típusú fénykép (BA, MA, PhD);
 11. Beiratkozási űrlap (BA, MA, PhD).

Fontos

 • Az elnyert helyek visszaigazolásakor szükséges benyújtani az oklevelek elismertetésének folyamatát igazoló dokumentumot

Tandíjak

 • Az Európai Unió tagállamaiból származó diákok ugyanannyi tandíjat fizetnek mint a költségtérítéses helyekre bejutott romániai diákok.
 • Az EU-n kívüli országokból származó diákok tandíját minden tanévben az egyetemi szenátus határozata alapján állapítják meg.