Konferencia-felhívás

 

Filozófiai hatástörténet és kritika II.

 

A 2024 őszén esedékes tanévnyitó konferenciánk a 2023-ban kezdeményezett konferenciasorozat ‒ Közelítések a szocializmus évtizedeinek filozófiai teljesítményéhez ‒ soron következő rendezvényeként az alábbi tematikai irányok által behatárolt kérdésekre kíván összpontosítani:

- a marxista szemléleten belüli reformer fordulatok és azok filozófiai következményei;

- kritikai és önkritikai próbálkozások, személyes számvetések; a hivatalos álláspontoktól és nézetektől való belső kritikai elhatárolódás esetei;

- nemzedékváltások; nemzedéki konfrontációk és párbeszéd-kísérletek;

- a filozófiai szaknyelv és az ideológiai nyelvezet viszonya, kölcsönhatásai;

- filozófiai tartalmak megjelenítési gyakorlata szépirodalmi alkotásokban;

 

A konferenciánk akkor érheti el a célját, ha az elhangzó előadások a jelezett általános jelenségeket az alkotó személyiségekhez, a konkrét szakmai életpályákhoz, az egyes szellemi és kulturális eseményekhez köthető filozófiai teljesítmények kritikai vizsgálata során tárják fel az erdélyi magyar szellemi élet közegében.

A résztvevő előadóktól elsősorban olyan kutatási eredmények bemutatását várjuk, amelyek hozzájárulhatnak a vizsgált időszakra jellemző filozófiai gondolatok és attitűdök, valamint a domináns ideológiai környezet közötti hatásösszefüggések kritikai feltárását elősegítő szemléleti keretek, módszertani szempontok, fogalomrendszerek, szakmai nyelvezet tisztázásához, kimunkálásához.

Az idei konferenciánk tervezett időpontja: 2024. november 16.

A konferenciánkra július 5-ig várunk jelentkezéseket munkacímekkel, a bbte.mfi@gmail.com e-mail címre.

Az előadások magyar és angol nyelvű absztraktjai beküldési határideje: 2024. október 18.

 

Konferenciánk részét képezi a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozatnak.

 

A konferencia szervezőbizottsága nevében:

Dr. Demeter Márton Attila egyetemi docens, intézetvezető

Dr. Gergely P. Alpár egyetemi adjunktus, titkár

Dr. Veress Károly emeritus professzor, koordinátor

 

Kolozsvár, 2024. május 23.