Konferencia – A „világ összegyűjtésének” médiumai. Terek, kapcsolathálók, lokalitás

 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, a Pro Philosophia Alapítvány és a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér interdiszciplináris konferenciát szervez A „világ összegyűjtésének” médiumai. Terek, kapcsolathálók, lokalitás témakörben.

A „világ összegyűjtése” nem csupán egy heideggeri szókapcsolat, hanem olyan sokértelmű szintagma is, ami próbára teszi gondolkodásunkat. Cselekvést, alkotást és létrehozott eredményt egyaránt jelöl, akárcsak a gondolkodásban, a térkialakításban, műalkotásokban és létrehozott dolgokban megmutatott jelentésösszefüggések. A világ összegyűjtésének médiumai lehetnek mindazok az értelemmel felruházott szellemi és érzéki közegek, amelyek az emberek közös világértelmezése számára sajátos környezetet, találkozási szférákat és közvetítési lehetőségeket kínálnak: a nyelvtől a közterekig, a kommunikációs és művészeti kifejezésformákig. A jelentések összegyűjtése és közösségi életterek jelentésteli létrehozása számára alkalmas világ mindenekelőtt a kommunikatív életvilág, mind a maga lokális közvetlenségében, mind a globálisan nyitott médiumok egyetemesen közvetíthető jelentésalakzataival. Az a hangulati és spirituális elemekkel átszőtt hely, illetve az a mediálisan közvetített közösségi szféra, ahol az emberek gondolatai, vágyai és tervei találkozhatnak és interakcióba léphetnek egymással, hozzájárul a közösség és különféle mikroközösségek kialakulásához és megerősödéséhez.

A „világ összegyűjtésének” médiumai. Terek, kapcsolathálók, lokalitás című interdiszciplináris konferencia az EMFT Tanulmányi Napok sorozatának sepsiszentgyörgyi regionális rendezvénye. A konferencia célja a különböző hazai és külföldi tudományos műhelyekben tevékenykedő szakemberek szakmai tanácskozása, amelynek célja bekapcsolni a filozófia művelését a helyi kulturális élet fejlesztésébe és az urbanisztika előtt álló feladatok megoldásába.

A konferencia időpontja 2019. november 23.

A konferencia programja:

I. 10.00-10.15 A konferencia megnyitása

   10.15-10.45 Ullmann Tamás, filozófus (ELTE BTK, Budapest): A tér és a világ

   10.45-11.15 Bagi Zsolt, filozófus (PTE BTK, Pécs): Helyek, határok nélkül. Lokalitás és univerzalitás

    11.15-11.45 Kovács Kázmér, építész (S. EMTE, Marosvásárhely –„Ion Mincu” É.U. E., Bukarest):  Mindenféle küszöb

    11.45-12.00 Szünet

    12.00-12.30 Ványolós Endre, építész (K.M. E., É.K. és Planwerk, Kolozsvár –S. EMTE, Marosvásárhely): Főtér a kerítés mögött – kortárs erdélyi (köztér)kísérletek

    12.30-13.00 Szijártó Zsolt, kommunikációkutató (PTE BTK, Pécs): Diaszpóra-aktivizmus: fizikai és mediális térrendszerek kapcsolata

    13.00-13.30 Kérdések, beszélgetés

    13.30-14.45 Ebédszünet

 

II. 14.45-15.05 Gregus Zoltán, filozófus (BBTE, MFI, Kolozsvár): A művészet mint a társadalmi rés gyakorlata. Egy relációesztétika lehetőségei és határai

     15.05-15.25 Incze Éva, filozófus (MKL, Sepsiszentgyörgy): Az atmoszféra: begyűjtés és kiválogatás?

     15.25-15.45 Soós Amália, filozófus (BBTE, MFI, Kolozsvár): Az irodalom, mint terápia

     15.45-16.05 Antik Sándor, vizuális művész (PKE, Nagyvárad): A számítógépes adatbázis művészeti víziói

     16.05-16.25 Kispál Ágnes Evelin, Váncsa Domokos, Kispál Attila, vizuális művészek  (MAGMA,  Sepsiszentgyörgy) MAGMA: a felszínre töréstől a szilárdulásig (PlayMobile; Online archívumok; A koncepciótól a takarításig)

     16.25-16.45 Ungvári Zrínyi Ildikó, teatrológus (MME, Marosvásárhely): A performatív „háttér” és a kortárs színház médiumai

     16.45-17.05 Zajzon Noémi, designer és kutató (IDI, LU, London): A (tervezett) narratív környezet politikája

     17.05-17.35 Kérdések, beszélgetés

     17.35 - 17.50 Szünet

 

III. 17.50-18.10 Prahovean Vasile, filozófus (MVL és a BBTE KK, Sepsiszentgyörgy): Értelem és tér

      18.10-18.30  Ilyés Szilárd, filozófus (EME, Kolozsvár): Lokalitás és autoritás

      18.30-18.50 Gagyi József, antropológus (Sapientia EMTE, Marosvásárhely): Aki pénzt és világot gyűjtött

       18.50-19.10 Ivácson András Áron, szociológus-filozófus (BBTE, MFI, Kolozsvár): Magas, mint a hegy; széles, mint a tenger: a Kulturális Forradalom kultúrájáról

       19.10-19.30 Kérdések, beszélgetés

 

IV. 17.50-18.10 Csergő Antal, filozófus (BPMK, Sepsiszentgyörgy): A világ és a nyelv Patočka  filozófiájában

      18.10-18.30 Tódor Imre, filozófus-pedagógus (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Tér és oktatás. Szociál- és oktatásökológiai vizsgálatok lokális interpretációja

      18.30-18.50 Kovács Attila, filozófus (BTE, Brassó): A technika és a termelés dominanciája

      18.50-19.10 Ungvári Zrínyi Imre, filozófus (BBTE MFI, Kolozsvár): Világviszonylatok – tárgyiasításon innen és túl. Összegyűjtés és együttlét

      19.10-19.30 Kérdések, beszélgetés

 

A rendezvény támogatói: Communitas Alapítvány, AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja, Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával.