Filozófiai esszépályázat középiskolások számára

 

Kedves középiskolás diákok!

Két idézetet ajánlunk nektek továbbgondolásra:

1) „Ha elgondolkozom rajta, milyen rövid ideig tart az előtte volt és utána következő öröklétbe vesző életem, milyen kicsi az a tér, amelyet betöltök, sőt az is, amit látok, az általam nem ismert és rólam nem tudó terek végtelenségében elmerülve, megrémülök és döbbenten kérdezem, miért vagyok éppen itt és nem másutt, mert ennek nincs semmi magyarázata, miért inkább itt, mint ott, miért éppen most és nem máskor. Ki helyezett engem ide? Kinek a parancsára és kinek a határozatából rendeltetett  számomra éppen ez a hely és ez az idő? ” (Blaise Pascal: Gondolatok. 206.)

2) „[A műalkotás] valamiképpen mindig azt mondja: kezdet. […] A világban, ahol felbukkan, ahol kijelenti, hogy most van egy mű – az éppen érvényes igazság hétköznapi idejében –, úgy bukkan fel, mint ami szokatlan, meglepő, mint aminek nincs semmi köze sem e világhoz, sem ehhez az időhöz. Soha nem az ismerős, jelenlevő valóság alapján nyilvánul meg; attól foszt meg bennünket, amit a legjobban ismerünk. S ő maga mindig felesleg, annak a többlete, ami mindig hiányzik: ezt neveztük korábban a tagadás bőségének.” (Maurice Blanchot: Az irodalmi tér)

Írásaitokban követhetitek a szabad, kötetlen esszéműfaj szabályait vagy a tankönyvben szereplő esszémodellek szerkezetét. Felhasználhatjátok mindkét idézetet vagy csak valamelyiket.

Tapasztalataink szerint az évek során a pályázat túlnőtt a filozófia szak keretein, és díjazottjai között nemcsak filozófia szakra felvételizők voltak, hanem más szakok leendő hallgatói is. A jelentkezők és tanáraik átlátták, hogy a cél az íráskészség fejlesztése, a művészi önkifejezést és a tudományos pontosságot ötvöző filozófiai esszéírás gyakorlása, lehetőség a legjobbak tudásának összemérésére és díjazására. Ezért kibővítettük a verseny-felhívás címzettjeinek körét, és a filozófia elkötelezettjei mellett szeretnénk a magyar nyelv- és irodalom, illetve az idegen nyelvek iránt érdeklődő valamennyi középiskolás diákot (IX. - XII. osztály) és tanáraikat is megszólítani. Mint ismert, lehetővé tettük, hogy a diákok nemcsak magyarul, hanem idegen nyelven (angolul, franciául, németül) írt dolgozattal is pályázhassanak. Az alábbiakban mellékeljük az esszétémaként ajánlott idézetek francia és angol változatát, de németűl írt pályamunkákkal is lehet jelentkezni:

1.

„Quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée dans l’éternité précédant et suivant le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmé dans l’infinie immensité des espaces que j’ignore et qui m’ignorent, je m’effraie et m’étonne de me voir ici plutôt que là, car il n’y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. Qui m’y a mis ? Par l’ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi ?” (Blaise Pascal: Pensées. 206.)

„When I consider the short duration of my life, swallowed up in the eternity before and after, the little space which I fill and even can see, engulfed in the infinite immensity of spaces of which I am ignorant and which know me not, I am frightened and am astonished at being here rather than there; for there is no reason why here rather than there, why now rather than then. Who has put me here? By whose order and direction have this place and time been allotted to me?” (Blaise Pascal: Thoughts. 206.)

2.

[L'œuvre] dit toujours sous une lumière ou sous une autre : commencement. […] Dans le monde où elle surgit et où ce qu'elle proclame, c'est que maintenant il y a une œuvre, dans le temps usuel de la vérité en cours, elle surgit comme l'inaccoutumé, l'insolite, ce qui n'a pas de rapport avec ce monde ni avec ce temps. Ce n'est jamais à partir de la familière réalité présente qu'elle s'affirme; ce qui nous est le plus familier, elle nous le retire. Et elle-même est toujours en trop, le superflu de ce qui est toujours en défaut, ce que nous avons appelé : la surabondance du refus. (Maurice Blanchot: L’Espace Littéraire)

[The work] always it says, in one guise or another: beginning. […] In the world where it emerges to proclaim that now there is a work – in the usual time, that is, of current truths – it emerges as the unaccustomed, the unwonted, that which has no relation to this world or with this time. Never is it affirmed on the basis of familiar, present reality. It takes away what is most familiar to us. And always it is in excess: it is the superfluity of what always lacks. We have called this excess poverty the superabundance of refusal. (Maurice Blanchot: The Space of Literature)

A pályázat meghirdetője a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete, támogatója a Pro Philosophia Alapítvány és a Bolyai Társaság, résztvevői pedig a 2016/2017-es tanév IX.- XII. osztályos tanulói lehetnek. A 3-5 oldal terjedelmű, kinyomtatott és jeligével ellátott pályaműveket postai úton a  Pro Philosophia Alapítvány címére küldjétek el 2017. március 20-ig (postai bélyegző dátuma). Cím: Pro Philosophia Alapítvány, 400009 Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 2-4/27, Judeţul Cluj. Küldeményetekhez mellékeljetek egy lezárt borítékot, amely tartalmazza a pályázó személy nevét (az iskola és az osztály feltüntetésével), értesítési címét (lakcím, telefon, e-mail), valamint a pályázó filozófiatanárának a nevét. Ezeket a borítékokat az eredményhirdetéskor bontjuk fel.

A pályamunkákat kidolgozott szabályzat alapján egyetemi oktatókból álló bizottság értékeli, 1-100 ponttal. Az elbírálás követi, hogy a pályázó hogyan gondolja végig a környező világgal kapcsolatos megfigyeléseit, hogyan tudja érvényesíteni a rendelkezésére álló filozófiai ismereteket a mindennapi tapasztalatok elemzése és értelmezése során, s mennyire képes egy világos, összefüggő gondolatmenetet felépíteni és érvekkel alátámasztani. Fontos elbírálási szempontot jelent a pályázó olvasottsága és íráskészsége is.

A pályamunkákat díjazzuk. A díjak:  I. díj 500 lej, II. Díj 300 lej , III. Díj 200 lej. A díjazottak, beleértve a különdíjakat is, értékes könyvjutalomban részesülnek a Pro Philosophia, Polis, Kriterion és Egyetemi Műhely kiadók részéről. A díjak és jutalmak mellett a díjazottak oklevelet kapnak és számukra támogatott helyeket biztosítunk a nyári Filozófus Táborban. Külön újdonság a tavalyi pályázat óta, hogy az első három díjazott felkészítő tanárai is könyvjutalomban részesülnek. A szervezők vállalják a legjobb pályamunkáknak az intézet honlapján való megjelentetését, amennyiben azokat elektronikus formában is megkapják.

A legalább 70 pontot elért pályamunkák szerzői a felvételi versenyen kívüli beiratkozási lehetőséget nyernek a BBTE-re, a filozófia szak magyar tagozatán meghirdetett államilag támogatott (tandíjmentes) helyekre, a rendelkezésre álló helyszám valamint a kapott pontszám csökkenő sorrendje függvényében.

Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén kerül sor a 2017. április 8-án megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

Bármikor kapcsolatba léphettek a Magyar Filozófiai Intézettel dr. Ungvári Zrínyi Imre egyetemi docens révén, a iungvari@gmail.com címen, valamint Pop Titus intézeti titkár közvetítésével (pop.titusz@gmail.com). A felvételivel kapcsolatos kérdéseitekre is szívesen válaszolunk.

Látogassátok a honlapunkat: http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro/

Sok sikert kívánunk!

Kolozsvár, 2016. november 25.