Filozófiai esszépályázat középiskolások számára

 

Kedves középiskolás diákok!

Két idézetet ajánlunk nektek továbbgondolásra:

1) „Fölöttébb valószerűtlen, hogy mi, akik megismerhetjük, azonosíthatjuk és meghatározhatjuk a természeti lényegét mindazoknak a dolgoknak, amelyek bennünket körülvesznek, s amelyek nem mi magunk vagyunk, valaha is képesek lennénk ugyanezt megtenni önmagunkkal kapcsolatban – olyasmi lenne ez, mint átugrani a saját árnyékunkat. Mi több, semmi sem jogosít fel bennünket arra a feltevésre, hogy az embernek van természete vagy lényege ugyanabban az értelemben, mint más dolgoknak. Más szavakkal, ha van is természetünk vagy lényegünk, azt minden bizonnyal csak egy isten tudná megismerni és azonosítani, s ennek elemi feltétele az volna, hogy úgy legyen képes beszélni „valakiről”, mintha az „valami” lenne.” (Hannah Arendt: Az emberi állapot)

2) „Szöges ellentét van tehát a szellem és az anyag között, olyan ellentét, amelyet gyakran a következőképpen világítanak meg. A materiális tárgyak a „tér”-ként ismert közös területen (common field) helyezkednek el, és ami az egyik testtel a tér egyik részében történik, mechanikailag kapcsolódik össze azzal, ami más testekkel a tér más részeiben történik. Viszont a szellemi események a „szellem”-ként ismert, elszigetelt területen (insulated field) fordulnak elő, és eltekintve talán a telepátiától, semmilyen közvetlen kauzális kapcsolat sincs aközött, ami az egyik területen történik és aközött, ami a másikon. Csak a nyilvános fizikai világ közegén keresztül gyakorolhat hatást az egyik személy szelleme a másikéra. A szellem nem más, mint a saját helye, és belső életünkben mindannyian egy kísértetszerű Robinson Crusoe életét éljük. Az emberek láthatják, hallhatják és lökdöshetik egymás testét, de gyógyíthatatlanul vakok és süketek egymás szellemi működései tekintetében, és képtelenek hatást gyakorolni azokra.” (Gilbert Ryle: A szellem fogalma)

Írásaitokban követhetitek a szabad, kötetlen esszéműfaj szabályait vagy a tankönyvben szereplő esszémodellek szerkezetét. Felhasználhatjátok mindkét, vagy csak az egyik idézetet.

Tapasztalataink szerint az évek során a pályázat túlnőtt a filozófia szak keretein, és díjazottjai között nemcsak filozófia szakra felvételizők voltak, hanem más szakok leendő hallgatói is. A jelentkezők és tanáraik átlátták, hogy a cél az íráskészség fejlesztése, a művészi önkifejezést és a tudományos pontosságot ötvöző filozófiai esszéírás gyakorlása, lehetőség a legjobbak tudásának összemérésére és díjazására. Ezért kibővítettük a verseny-felhívás címzettjeinek körét, és a filozófia elkötelezettjei mellett szeretnénk a magyar nyelv- és irodalom, illetve az idegen nyelvek iránt érdeklődő valamennyi középiskolás diákot (IX. - XII. osztály) és tanáraikat is megszólítani. Mint ismert, lehetővé tettük, hogy a diákok nemcsak magyarul, hanem idegen nyelven (pl. angolul) írt dolgozattal is pályázhassanak. Az alábbiakban mellékeljük az esszétémaként ajánlott szövegek angol változatát is:

1. „It is highly unlikely that we, who can know, determine, and define the natural essences of all things surrounding us, which we are not, should ever be able to do the same for ourselves—this would be like jumping over our own shadows. Moreover, nothing entitles us to assume that man has a nature or essence in the same sense as other things. In other words, if we have a nature or essence, then surely only a god could know and define it, and the first prerequisite would be that he be able to speak about a “who” as though it were a “what”.” (Hannah Arendt: The Human Condition)

2. „There is thus a polar opposition between mind and matter, an opposition which is often brought out as follows. Material objects are situated in a common field, known as ‘space’, and what happens to one body in one part of space is mechanically connected with what happens to other bodies in other parts of space. But mental happenings occur in insulated fields, known as ‘minds’, and there is, apart maybe from telepathy, no direct causal connection between what happens in one mind and what happens in another. Only through the medium of the public physical world can the mind of one person make a difference to the mind of another. The mind is its own place and in his inner life each of us lives the life of a ghostly Robinson Crusoe. People can see, hear and jolt one another’s bodies, but they are irremediably blind and deaf to the workings of one another’s minds and inoperative upon them.” (Gilbert Ryle: The Concept of Mind)

A pályázat meghirdetője a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete, támogatója a Pro Philosophia Alapítvány, a Bolyai Társaság és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, résztvevői pedig a 2020/2021-es tanév IX-XII. osztályos tanulói lehetnek. A 3-8 oldal terjedelmű pályaműveket e-mailen aláírás nélkül a következő címre kell küldeni: esszepalyazat.kmfi@gmail.com. Beküldési határidő: 2021. április 11. A pályázatok értékelése után, az esélyes/nyertes pályamunkák szerzőitől elkérjük személyes adataikat név, iskola, osztály, kapcsolattartási információikat (lakcím, telefon), valamint felkészítő tanáruk nevét.

A pályamunkákat kidolgozott szabályzat alapján egyetemi oktatókból álló bizottság értékeli, 1-100 ponttal. Az elbírálás követi, hogy a pályázó hogyan gondolja végig a környező világgal kapcsolatos megfigyeléseit, hogyan tudja érvényesíteni a rendelkezésére álló filozófiai ismereteket a mindennapi tapasztalatok elemzése és értelmezése során, mennyire képes egy világos, összefüggő gondolatmenetet felépíteni és érvekkel alátámasztani. Fontos elbírálási szempontot jelent a pályázó olvasottsága és íráskészsége is.

A pályamunkákat díjazzuk. A díjak: I. díj 500 lej, II. Díj 300 lej, III. Díj 200 lej. A díjazottak, beleértve a különdíjakat is, könyvjutalomban is részesülnek a Pro Philosophia és az Egyetemi Műhely kiadók jóvoltából. A díjak és jutalmak mellett a díjazottak oklevelet kapnak és számukra támogatott helyeket biztosítunk a nyári Filozófus Táborban. Az utóbbi évek kezdeményezése, hogy az első három díjazott felkészítő tanárai is könyvjutalomban részesülnek.

A legalább 70 pontot elért pályamunkák szerzői a szakválasztást indokló levél benyújtása nélkül felvételizhetnek a BBTE Filozófia szakának meghirdetett helyeire.

Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén (vagy online) kerül sor a 2021. április 24-én megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat e-mailben értesítjük a pályázat eredményéről.

Bármikor kapcsolatba léphettek a Magyar Filozófiai Intézettel dr. Ungvári Zrínyi Imre egyetemi docens révén, a iungvari@gmail.com címen. A felvételivel kapcsolatos kérdéseitekre is szívesen válaszolunk.

Látogassátok a honlapunkat: http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro/

Sok sikert kívánunk!

Kolozsvár, 2020. december 15.

A BBTE Magyar Filozófiai Intézetének munkaközössége