Felvételi a mesterképzőre

 
Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok
 
2013/14-es tanévben indult mesterképző két, globalizálódó világunkat alapjaiban meghatározó társadalmi jelenség magyarázatára törekszik. Ezek: az új társadalmi mozgalmak (például a globalizációkritikus mozgalmak) reneszánsza, illetve a modern nemzetállamokon belüli etnikai, kulturális sokféleség, vagyis az egyre multikulturálisabb társadalmak térnyerése. A hangsúlyosan szakma- és intézetközi képzésen belül az Intézet, továbbá a Történettudományi, Politikatudományi és a Szociológia Intézetek oktatói a következő tantárgyakat tanítják: Kritikai elmélet a kortárs filozófiában; Multikulturalitás a kortárs filmben; Nemzetközi migráció; A kultúra hermeneutikája; Szöveg- és írástechnikák a tudományban, az irodalomban és a filozófiában; Kortárs politikai filozófia; Kriticizmus és ideológiakritika; A kulturális projektek menedzsmentje; A multikulturalizmus és a nemzeti kisebbségek problémája; Intercultural communication (angol nyelven); A kommunikáció etikája stb.

A mesterképző részletes leírása, tanterve és a tantárgyleírások itt érhetőek el.

 
 
 
 
Tandíjmentes helyek száma: 2
 
A felvételin egy a beiratkozáskor leadott 3–5 oldalas kutatási tervet kell bemutatni, amely a mesteri képzés időszakára tervezett kutatás (illetve az elkészítendő mesteri disszertáció) következő szerkezeti elemeit tartalmazza:
1. A kutatás témája, problémafelvetés
2. A témába vágó eddigi kutatási eredmények és/vagy a probléma hatástörténetének rövid ismertetése
3. A kutatás hipotézisei, célkitűzései
4. A kutatás módszere
5. A kutatás ütemterve és/vagy a kutatást záró dolgozat szerkezeti vázlata
5. Felhasználásra tervezett szakirodalom

A felvételi időpontjai – 2019. szeptemberi szesszió:

Beiratkozási időszak: szeptember 11–13. és szeptember 16–17.
Felvételi: szeptember 18., Böhm Károly terem, 10 óra
Az elnyert helyek visszaigazolása: szeptember 19.
Eredményhirdetés: szeptember 20.

A felvételi beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • egyetemi oklevél és törzskönyvi kivonat vagy ezekkel egyenértékű bizonyítvány, eredetiben;
  • érettségi oklevél, eredetiben;
  • személyi igazolvány egyszerű másolata;
  • születési bizonyítvány hitelesített másolata;
  • idegen nyelv ismeretének szintjét igazoló oklevél;
  • egy db. fénykép (személyi igazolvány formátum);
  • kutatási terv
  • jelentkezési lap, titkárságon vagy letölthető itt [pdf]
  • a felvételi díj kifizetését bizonyító nyugta (150 lej);

Az idegen nyelv ismeretét igazoló oklevél (azok számára akik nem rendelkeznek ilyennel) megszerzéséről lásd az Alpha Központ honlapját.

Felvételi elbírálási kritériumok:

Az osztályzat összetétele:

- 50% egyetemi (licenciátusi) vizsga átlaga

- 50% kutatási terv elkészítése és megvédése

Egyenlő osztályzat esetén az egyetemi licenciátusi írásbeli vizsga (licencvizsga) jegyét vesszük figyelembe.

További információk:

A mesterképző felelős irányítója: dr. Szigeti Attila adjunktus

Elérhetőség:

Történelem és Filozófia Kar titkársága:

Kolozsvár, BBTE főépülete, Kogălniceanu/Farkas u. 1 sz., I. emelet
Telefon: 0264-405300; mellék (interior): 5275; 5277
Rajna Hajnal magyar tagozati kari titkárnő: rainahajnal72@gmail.com