Filozófia szak, alapképzés

 

Felvételi tájékoztató
2019. szeptemberi szesszió

A felvételi menetrendje:

Beiratkozási időszak: 2019. szeptember 11–14; naponta 9–15 óra között, szeptember 14-én 9–13 óra között

 • Beiratkozás helyszíne: a Történelem és Filozófia Kar titkársága (egyetemi Főépület, str. M. Kogălniceanu/Farkas u. nr. 1, I. emelet)
 • Eredményhirdetés: szeptember 14.
 • Az elnyert helyek elfoglalásának visszaigazolása: szeptember 16–18; naponta 9–15 óra között;
 • Az eredmények véglegesítése, a szabad helyek újraosztása: szeptember 20.

Tandíjmentes helyek száma: 3

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • Szakválasztást indokló levél. A szakválasztást indokló levelet a magyar nyelvű képzésre jelentkezők magyar nyelven töltik ki. (Azok a jelentkezők akik a Magyar Filozófiai Intézet által rendezett filozófiai esszéversenyen 70 pontot értek el, versenyen kívül iratkozhatnak be az államilag támogatott (tandíjmentes) helyekre, a szakválasztást indokló levél benyújtása nélkül.)
 • Jelentkezési lap. A román nyelven kitöltendő Jelentkezési lap (Fişă de înscriere) beszerezhető a tanszék titkárságán, fénymásolható vagy letölthető itt.
 • felvételi díj befizetését igazoló elismervény. Befizetés a Történelem és Filozófia Kar pénztárán (BBTE Központi Épülete, M Kogălniceanu/Farkas utca 1. szám, első emelet, titkárság, hétköznaponként 12:00–15:00 között) vagy postai utalványon az egyetem folyószámlájára (IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI: 4305849, a következők feltüntetésével: Taxă de procesare sau admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie).
 • Személyi igazolvány egyszerű másolata.
 • Bizonyító okiratok (eredetiben) - kizárólag azon jelentkezők esetében, akik mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól.

A beiratkozáshoz szükséges iratokat személyesen (vagy közjegyző által felhatalmazott képviselője által) lehet benyújtani  a Történelem és Filozófia Kar titkárságán (BBTE központi épülete, Mihail Kogălniceanu/Farkas utca 1. szám, 1. emelet) .  

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem a beiratkozni szándékozók rendelkezésére bocsátja az AcademicInfo alkalmazást, ahol a felvételizők bevezethetik személyi adataikat és szakválasztási opcióikat. Amennyiben még nem rendelkeznek az érettségi diploma pontos adataival (szériája és száma), ezeket a mezőket kiskötőjellel (-) kell kitölteni. Ez az előiratkozás felgyorsítja és megkönnyíti, de nem helyettesíti a fenti beiratkozási folyamatot.

 • Kiválasztási szempontok: a szakválasztás indoklására kapott megfelelő minősítés
 • Rangsorolási szempont: az érettségi jegy átlaga. Azonos átlagjegy esetében a rangsorolási szempontok 1. a Filozófia, Logika, Román nyelv és irodalom vagy a jelentkező anyanyelvén a nyelv- és irodalomvizsgánelért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján) vagy 2. más tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján). 
 • Azok a jelentkezők akik, a Magyar Filozófiai Intézet által rendezett filozófiai esszéversenyen 70 pontot értek el, versenyen kívül iratkozhatnak be az államilag támogatott (tandíjmentes) helyekre, a szakválasztást indokló levél benyújtása nélkül.
 •  A szakválasztás indoklásra kapott megfelelő minősítés függvényében, a Filozófiából vagy Logikából I., II. és III. helyezést elért iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert nemzeti vagy országok közötti iskolai vetélkedők győztesei 10-es jeggyel versenyeznek (az utolsó három iskolaév alatt legalább egy versenyen elért eredmények esetében), a líceum elvégzése után számított első három évben.

Az elnyert helyek visszaigazoláshoz szükséges iratok:

Fontos, hogy a megjelölt időszakban a sikeres felvételizőknek kötelező módon vissza kell igazolniuk az elnyert helyüket, mivel az előzetes eredmények nem véglegesek. Ennek érdekében a következő iratokat tartalmazó dossziét kell benyújtaniuk a Kar titkárságán:

 1. Érettségi oklevél, eredetiben (azok a jelentkezők, akik csak igazolást vagy az érettségi diploma hitelesített másolatát nyújtják be, csak tandíjas helyre juthatnak be);
 2. líceumi szintű tanulmányi törzskönyvi kivonat;
 3. születési bizonyítvány egyszerű másolata és eredetije (az egyetemen való hitelesítés céljából) vagy hitelesített másolatban;
 4. orvosi igazolás (szabványforma), eredetiben, a következő kitétellel: Felsőfokú oktatásra alkalmas (Apt pentru studii superioare)
 5. két db. fénykép (3x4 cm);
 6. nyilatkozat a beiratkozási szándék megerősítéséről (a hely elfoglalását illetően); a Történelem és Filozófia Kar titkárságán kell kitölteni;
 7. boríték típusú (A4-es) dosszié.
 8. a tandíjas helyekre bejutottaknak a beiratkozási dossziéjukkal együtt a tandíj első részletét (650 RON) is ki kell fizetniük.
 9. azon diákok, akik korábban már tandíjmentes vagy tandíjköteles helyen egyetemet hallgattak, egy igazolást kell csatolniuk, amelyből kiderül, hogy milyen időszakban részesültek tandíjmentes egyetemi oktatásban

A Történelem és Filozófia Kar felvételi szabályzata itt olvasható.

A felvételi részletes menetével kapcsolatban érdeklődni lehet a Történelem és Filozófia Kar titkárságán. Elérhetőségek:

 • Telefon: 0264-405300; mellék (interior):5275; 5277. Az 5275 melléken Rajna Hajnal magyar tagozati titkárnő válaszol az érdeklődőknek.
 • E-mail: admitere@hiphi.ubbcluj.ro Rajna Hajnal magyar tagozati kari titkárnő: rainahajnal72@gmail.com

További információk a Filozófia szak magyar tagozatával kapcsolatosan:

Dr. Demeter Attila docens, intézetvezető