Filozófia szak, alapképzés

 

A felvételi menetrendje:
 

2020. júliusi szesszió

 • Beiratkozási időszak: 2020. július 9–11. és július 13–15.; naponta 9–15 óra között; július 11-én és 15-én 9–13 óra között
 • Eredményhirdetés: július 16.
 • Az elnyert helyek elfoglalásának visszaigazolása: július 17–18. és július 20–23; naponta 9–15 óra között; július 18-án és 23-án 9–13 óra között
 • Az eredmények véglegesítése, a szabad helyek újraosztása: július 24.

 

2020. szeptemberi szesszió

 • Beiratkozási időszak: 2020. szeptember 7–10.; naponta 9–15 óra között, szeptember 10-én 9–13 óra között
 • Eredményhirdetés: szeptember 10.
 • Az elnyert helyek elfoglalásának visszaigazolása: szeptember 11–12. és szeptember 14–15.; naponta 9–15 óra között; szeptember 12-én és 15-én 9–13 óra között
 • Az eredmények véglegesítése, a szabad helyek újraosztása: szeptember 16.

Tandíjmentes helyek száma: 7

Az on-line előiratkozás platformja itt elérhető. Amennyiben még nem rendelkeznek az érettségi diploma pontos adataival (szériája és száma), ezeket a mezőket kiskötőjellel (-) kell kitölteni. Ez az előiratkozás felgyorsítja és megkönnyíti, de nem helyettesíti a beiratkozási folyamatot.

A beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

 • Szakválasztást indokló levél. A szakválasztást indokló levelet a magyar nyelvű képzésre jelentkezők magyar nyelven töltik ki. Azok a jelentkezők, akik a Magyar Filozófiai Intézet által rendezett filozófiai esszéversenyen 70 pontot értek el, a szakválasztást indokló levél benyújtása nélkül iratkozhatnak be az államilag támogatott (tandíjmentes) helyekre.
 • Jelentkezési lap. A román nyelven kitöltendő Jelentkezési lap (Fişă de înscriere) letölthető itt.
 • A kezelési díj (50 lej) és a felvételi díj (100 lej) befizetésének igazolása. A befizetés banki utalással vagy postai utalvánnyal történhet az egyetem folyószámlájára (IBAN nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI: 4305849, a következők kötelező feltüntetésével: Taxă de procesare sau admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie).
 • Személyi igazolvány
 • Bizonyító okiratok azon jelentkezők esetében, akik mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól
 • Érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • Líceumi szintű tanulmányi törzskönyvi kivonat;
 • Születési bizonyítvány;
 • Orvosi igazolás (szabványforma), a következő kitétellel: Felsőfokú oktatásra alkalmas (Apt pentru studii superioare)
 • A személyes adatok feldolgozására irányuló beleegyezést tartalmazó nyilatkozat (az előiratkozás során a program automatikusan generálja a nyilatkozatot. Ezt szükséges kinyomtatni, aláírni, és a szkennelt másolatát beküldeni.)
 • Azon diákoknak, akik korábban már tandíjmentes vagy tandíjköteles helyen egyetemet hallgattak, egy igazolást kell csatolniuk, amelyből kiderül, hogy milyen időszakban részesültek tandíjmentes egyetemi oktatásban
 • Az iratok hitelességét igazoló nyilatkozat a jelentkező aláírásával. Leölthető innen.

A helyek visszaigazolása a tanulmányi szerződések aláírásával és a felvételi platformra való feltöltésével történik. Az eredeti dokumentumokat az egyetemi tanév kezdetekor kell benyújtani. Amennyiben a hallgató tandíjas helyre jutott be, a hely visszaigazolásakor igazolnia kell a tandíj befizetését is. Amennyiben a szükséges dokumentumokat nem sikerül továbbítani vagy feltölteni a megfelelő felületre, illetve eredeti változatban benyújtani a megadott határidőre, a jelentkező elveszíti a verseny révén megszerzett helyét.

Tanévkezdéskor a jelentkezőknek a következő iratokat kell benyújtaniuk a kari titkárságon:

 • Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat eredetiben, amennyiben tandíjmentes helyre jutottak be; azon diákok, akik elmulasztják az eredeti iratok benyújtását elveszítik tandíjmentes helyüket, és fizetéses helyre kerülnek át;
 • A tantárgyolimpiákon díjazottaknak, akik 10-es átlaggal foglalták el helyüket, be kell nyújtaniuk az eredeti olimpiai oklevelet;
 • A fizetéses helyekre felvételt nyert diákoknak az érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat egyszerű másolatát kell benyújtaniuk. Ugyanakkor be kell mutatniuk az eredeti okleveleket is, vagy azok hitelesített másolatát, amelyek alapján az egyszerű másolatokat helyben hitelesítik;
 • A születési bizonyítvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy hitelesített másolatok kell benyújtani);
 • A felvételi díj alól mentesült diákoknak a mentességet igazoló okmány eredetijét;
 • Orvosi igazolást eredetiben és 2 db. igazolványfotót (3/4 cm).

A felvételi díj alól mentesülnek:

 • a román tanügy aktív vagy nyugdíjas tanerőinek és kisegítő személyeinek gyermekei;
 • a BBTE, Központi Egyetemi Könyvtár, Botanikus Kert, az egyetemhez tartozó éttermek és kávézók alkalmazottai vagy azok gyermekei;
 • árvák, nevelőintézetből érkező jelentkezők.
 • A felvételi díj kifizetése alóli mentességet egyszer alkalmazzák: egy szakterület és egy tagozat esetében a jogosultságot igazoló irat kíséretében!

Kiválasztási szempontok: a szakválasztás indoklására kapott megfelelő minősítés

Rangsorolási szempont: az érettségi jegy átlaga. Azonos átlagjegy esetében a rangsorolási szempontok 1. a Filozófia, Logika, Román nyelv és irodalom vagy a jelentkező anyanyelvén a nyelv- és irodalomvizsgánelért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján) vagy 2. más tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján). 

A szakválasztás indoklásra kapott megfelelő minősítés függvényében, a Filozófiából vagy Logikából I., II. és III. helyezést elért iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert nemzeti vagy országok közötti iskolai vetélkedők győztesei 10-es jeggyel versenyeznek (az utolsó három iskolaév alatt legalább egy versenyen elért eredmények esetében), a líceum elvégzése után számított első három évben.

A Történelem és Filozófia Kar részletes felvételi szabályzata itt olvasható.

A felvételi részletes menetével kapcsolatban érdeklődni lehet a Történelem és Filozófia Kar titkárságán. Elérhetőségek:

 • Telefon: 0264-405300; mellék (interior):5275; 5277. Az 5275 melléken Rajna Hajnal magyar tagozati titkárnő válaszol az érdeklődőknek.
 • E-mail: admitere@hiphi.ubbcluj.ro Rajna Hajnal magyar tagozati kari titkárnő: rainahajnal72@gmail.com

További információk a Filozófia szak magyar tagozatával kapcsolatosan:

Dr. Demeter Attila docens, intézetvezető