Filozófia szak, alapképzés

 

A felvételi menetrendje:
 

2024. júliusi szesszió 

Beiratkozási időszak: július 15–20. 
Előzetes eredményhirdetés: július 22.
Az elnyert helyek visszaigazolása és az eredeti okmányok benyújtása: július 22–26., július 26-án 12 óráig.
A szabad helyek újraosztása: július 27.
Az elnyert helyek elfoglalásának visszaigazolása: július 27–29., július 29-én 12 óráig
Az eredmények véglegesítése: július 31.

Az államilag támogatott helyek száma: 5 + 2 (pedagógiai képzéssel)

Figyelem, a Filozófia szak jelentős tandíjkedvezménnyel is elvégezhető! Azok a hallgatók, akik a BBTE egy másik szakára is bejutottak államilag támogatott helyre, a Filozófia szakon 40–50 százalékos tandíjkedvezményben részesülnek. Azon hallgatók esetében, akik a BBTE egy másik szakán tandíjas helyre jutottak be, a Filozófia szak államilag támogatott helye számukra is 15–50 százalékos tandíjkedvezményt is biztosíthat.

Az iratkozás kizárólag on-line formában zajlik, amelynek platformja itt elérhető. Az iratkozással kapcsolatos tájékoztató itt olvasható.

 

A beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok (.pdf, .jpg vagy .png kiterjesztésű dokumentumok, de ne legyenek nagyobbak, mint 2GB):

 • Szakválasztást indokló levél. A szakválasztást indokló levelet (letölthető innena magyar nyelvű képzésre jelentkezők magyar nyelven töltik ki, de kötelező annak aláírása. 

 • Jelentkezési lap. A román nyelven kitöltendő és aláírt Jelentkezési lap (Fişă de înscriere) letölthető itt.

 • A felvételi platformja által generált jelentkezési lap: letöltés után aláírt változatban kell feltölteni a megfelelő helyre (Fișa tip platformă)

 • A felvételi díj (170 lej) befizetése kizárólag az egyetemi felvételi platformján történik

 • Személyi igazolvány

 • Bizonyító okiratok azon jelentkezők esetében, akik mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól

 • Érettségi oklevél (vagy ezzel egyenértékű oklevél) és a tanulmányi törzskönyvi kivonat;

 • Születési bizonyítvány;

 • Orvosi igazolás (szabványforma), a következő kitétellel: Felsőfokú oktatásra alkalmas (Apt pentru studii superioare)

 • Azon diákoknak, akik korábban már tandíjmentes vagy tandíjköteles helyen egyetemet hallgattak, egy igazolást kell csatolniuk, amelyből kiderül, hogy milyen időszakban részesültek tandíjmentes egyetemi oktatásban

 

A helyek visszaigazolása a tanulmányi szerződés kitöltésével és a felvételi platformra való feltöltésével, illetve az eredeti okmányok benyújtásával  történik. Akik bejutottak az első opciójuknak megfelelő helyre/vagy tandíjmentes helyre, pipálják ki a következőt „confirm locul bugetat/cu taxă”. Azon jelentkezők, akik tandíjas helyre jutottak be, pipálják ki a következőket: „confirm locul cu taxă obținut” és „Doresc redistribuire”, ugyanakkor fel kell tölteniük a platformra a tandíj első részletének (700 lej) kifizetéséről szóló bizonylatot. Ebben az esetben versenyben maradnak a tandíjmentes helyekért. Amennyiben a szükséges dokumentumokat nem sikerül feltölteni a megfelelő felületre, a jelentkező elveszíti a verseny révén megszerzett helyét.

Figyelem!

A felvételt nyert jelentkezőknek a platformon megtett visszaigazolást követően a következő iratokat kell benyújtaniuk a kari titkárságon (személyesen a Történelem és Filozófia kar titkárságán, BBTE Főépület, Farkas/Kogalniceanu u. 1., I. emelet, 148-as terem, ahol munkanapokon 9–15 óra között lesz ügyfélszolgálat):

 • Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat eredetiben, amennyiben tandíjmentes helyre jutottak be; azon diákok, akik elmulasztják az eredeti iratok benyújtását elveszítik tandíjmentes helyüket, és fizetéses helyre kerülnek át;

 • A tantárgyversenyeken díjazottaknak, akik 10-es átlaggal foglalták el helyüket, be kell nyújtaniuk az eredeti olimpiai oklevelet;

 • A hallgatói jogviszony-szerződés (Contractul de studii) eredetije

 • A fizetéses helyekre felvételt nyert diákoknak az érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat egyszerű másolatát kell benyújtaniuk. Ugyanakkor be kell mutatniuk az eredeti okleveleket is, vagy azok hitelesített másolatát, amelyek alapján az egyszerű másolatokat helyben hitelesítik; Azok a hallgatók, akik a korábbi években már egyetemi hallgatók voltak egy más egyetemi képzésen, le kell adniuk egy eredeti bizonylatot arról, hogy hány évig voltak beiskolázva és milyen (államilag támogatott vagy tandíjas) tanulmányi státuszban.

 • A születési bizonyítvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy hitelesített másolatot kell küldeni gyorspostával);

 • A személyi igazolvány másolatát

 • A felvételi díj alól mentesült diákoknak a mentességet igazoló okmány eredetijét;

 • Orvosi igazolást eredetiben (Apt pentru studii superioare)

 • 2 db. igazolványfotót (3/4 cm)

 • bentlakás kérvényezése (amennyiben igényt tart rá)

 • irattartó mappa (dosar plic).

A felvételi díj alól mentesülnek:

 • a román tanügy aktív vagy nyugdíjas tanerőinek és kisegítő személyeinek gyermekei;

 • a BBTE, Központi Egyetemi Könyvtár, Botanikus Kert, az egyetemhez tartozó éttermek és kávézók alkalmazottai vagy azok gyermekei;

 • árvák, nevelőintézetből érkező jelentkezők.

 • A felvételi díj kifizetése alóli mentességet egyszer alkalmazzák: egy szakterület és egy tagozat esetében a jogosultságot igazoló irat kíséretében!

Kiválasztási szempontok: a szakválasztás indoklására kapott megfelelő minősítés

Rangsorolási szempont: az érettségi jegy átlaga. Azonos átlagjegy esetében a rangsorolási szempontok 1. a Filozófia, Logika, Román nyelv és irodalom vagy a jelentkező anyanyelvén a nyelv- és irodalom vizsgán elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján) vagy 2. más tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján). 

A szakválasztás indoklásra kapott megfelelő minősítés függvényében, a Filozófiából vagy Logikából I., II. és III. helyezést vagy dicséretet elért iskolai tantárgyversenyek és a Tanügyminisztérium által elismert nemzeti vagy országok közötti iskolai vetélkedők győztesei 10-es jeggyel versenyeznek (az utolsó három iskolaév alatt legalább egy versenyen elért eredmények esetében), a líceum elvégzése után számított első három évben.

A felvételi részletes menetével kapcsolatban további információk megtalálhatóak a Történelem és Filozófia Kar honlapján, vagy érdeklődni lehet a kari titkárságon. Elérhetőségek:

 • Telefon: 0756 017 552

 • E-mail: simona.dombi@ubbcluj.ro vagy Rajna Hajnal magyar tagozati kari titkárnő: raina.hajnal@ubbcluj.ro

További információk a Filozófia szak magyar tagozatával kapcsolatosan:

Dr. Demeter Attila docens, intézetvezető