Dr. Szigeti Attila

 

1996-ban végeztem a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Filozófia szakán, ugyanitt, illetve Párizsban végeztem posztgraduális és doktori tanulmányokat, a Filozófia Doktora fokozatát 2004-ben nyertem el. 1999-től oktatok a BBTE Magyar Filozófiai Intézetében, 2004-től egyetemi adjunktusként. A jelenkori filozófia története és a kritikai elmélet tárgykörébe tartozó tárgyakat oktatok. Elsősorban a kritikai elmélet, a kortárs fenomenológia és francia filozófia, a kognitív tudomány filozófiája problémafelvetései foglalkoztatnak. A Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok mesterképző felelős irányítója, a Pro Philosophia Szakkollégium koordinátora vagyok. Szakmai tanulmányutaim során Párizsban, Koppenhágában és Budapesten is folytattam kutatásokat. A Kellék – filozófiai folyóirat alapító szerkesztője, a Pro Philosophia Alapítvány elnöke, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Filozófiai Szakbizottságának megválasztott elnöke vagyok.

Fontosabb publikációim:

1. A testet öltött másik. Kortárs fenomenológiai tanulmányok, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2011.

2. „Homo Sacer és a tanúsítás etikája”, In Horváth Andor és Soós Amália (szerk.) A bölcsesség koszorúja: írások Egyed Péter 60. születésnapjára, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2014, 261-274.

3. „Lukács és Debord: eldologiasodás és spektákulum”, In Rigán Lóránd és Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Az értelem anyanyelvén. Magyar filozófusok a 20. és 21. században, Komp-Press, Kolozsvár, 2016, 177-193.

4. “Temps par l’autre ou temps de l’autre ? Temporalité génétique et métaphysique de l’absence chez Lévinas”, In I. Copoeru, A. Schnell (szerk.): Recherches phénoménologiques actuelles en Roumanie et en France, Georg Olms Verlag, Hildesheim – Zürich – New York, 2006, 51-68.

5. “A tudatosság – rejtély vagy képesség? Az analitikus elmefilozófia és a kognitív tudomány találkozása a fenomenológiával”, Kellék, 2002/22, 81-122.

 

Szakmai oldal: https://ubbcluj.academia.edu/AttilaSzigeti

Kapcsolat: attila.szigeti@ubbcluj.ro

Részletes szakmai önéletrajz.pdf

Részletes publikációs lista.pdf