Dr. Demeter M. Attila

 

1996-ban végeztem a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Filozófia szakán, ugyanitt 2001-ben doktoráltam, 2017-ben pedig habilitáltam. Szintén 1996-tól kezdődően vagyok az egyetem oktatója, előbb a Szisztematikus Filozófia Tanszék, majd később a Magyar Filozófiai Intézet alkalmazásában. 2012 óta a Magyar Filozófiai Intézet docense vagyok. Tantárgyaim a politikai filozófia tágabb tárgyköréhez kötődnek, s bár tanítok történelemfilozófiát és vallásfilozófiát is, a fő kutatási területem a politikai filozófia: ezen belül az idők folyamán számos témát kutattam (úgymint kisebbség- és nacionalizmuselméletek, kommunitarizmus és republikanizmus stb.), újabban viszont Hannah Arendt munkássága áll az érdeklődésem homlokterében. Egyéb funkcióim és tisztségeim mellett igazgatója vagyok a BBTE Magyar Filozófiai Intézetének, s alapító szerkesztője a Kellék – filozófiai folyóiratnak. 2015 és 2018 között az MTA Bolyai Ösztöndíjában részesültem. Fontosabb könyveim: Korunk politikai filozófiája (2018), Ethnosz és démosz (2013), Naționalism, multiculturalism, minorități naționale (2012), Szabadság, egyenlőség, nemzetiség (2009), Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek (2005).

Szakmai oldal: https://ubbcluj.academia.edu/DemeterAttila

Kapcsolat: marton.demeter@ubbcluj.ro

Részletes szakmai önéletrajz.pdf

Részletes publikációs lista.pdf