Doktoranduszok konferenciája és filozófiai lapszámbemutató

 

Pénteken, május 4-én megrendezésre kerül a Filozófia Doktori Iskola hallgatóinak konferenciája. A konferencia után 18 órától az EME dísztermében lapszámbemutatót is tartunk. Az Erdélyi Múzeum 2017/4-es számát Petki Pál doktorandusz fogja bemutatni. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

A részletes program elérhető itt.

Az előadások kivonatai megtekintheőek itt.

Secțiunea H: Logică ‒ ontologie ‒ fenomenologie (Logika ‒ ontológia ‒ fenomenológia) ‒ (în limba maghiară) ‒ (sala sediul Depart. de Filos. în lb. maghiară)
Moderator: prof. dr. Egyed Péter
13‒13.20 ‒ Gergely P. Alpár (g3): Érvelési hibák a kortárs filozófiában. (Cond.: prof. univ. dr. Veress Carol)
13.20‒13.40 ‒ Petki Pál (g1): A fundamentálontológiai igazságértelmezésben megfigyelhető ontológiai radikalizációk. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
13.40‒14 ‒ Csiki Huba (g3): A fantáziaidő. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
14‒14.20 ‒ Gál József (g3): A fenomenalizáció sematizmusa, az individuáció ritmusa és fenomenológiai antropológia Marc Richirnél. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
14.20‒14.40 ‒ Molnár Péter (anul III): Vágykonstellációk és ezek sorsa. Kojève és Lacan. (Cond.: prof. univ. dr. Veress Carol)
14.40‒15 ‒ Dezbateri

15‒15.20 ‒ Pauză
Secțiunea I: Filosofie politică (Politikai filozófia) ‒ (în limba maghiară) ‒ (sala Böhm Károly)
Moderator: conf. dr. Demeter Márton Attila
13‒13.20 ‒ Bakcsi Botond (anul I): Az erőszak politikai elgondolhatóságáról. (Cond.: prof. univ. dr. Veress Carol)
13.20‒13.40 ‒ Kótai Levente Csaba (g1): Lelkiismeret az államban és a globalizált világban. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
13.40‒14 ‒ Bognár Zoltán Levente (g2): A liberalizmus etikai alapja és politikai filozófiai következményei Kis János elméletében. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
14‒14.20 ‒ Szabó Tamás (g2): A nemzet fogalmának problematikája a rendszerváltás utáni magyar és román parlamenti vitákban. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
14.20‒14.40 ‒ Máté Adél (anul I): A demokrácia megújulási/megújítási lehetőségei a politikai részvétel alapján. (Cond.: prof. univ. dr. Veress Carol)
14.40‒15 ‒ Dezbateri
15‒15.20 ‒ Pauză


Secțiunea J: Spiritualism și interculturalism (Spiritualitás és interkulturalitás) ‒ (în limba maghiară) ‒ (sala sediul Depart. de Filos. în lb. maghiară)
Moderator: prof. dr. Veress Carol
15.20‒15.40 ‒ Rácz Norbert Zsolt (anul II): Aranyosrákosi Székely Mózes Észtan című művének elemzése. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
15.40‒16 ‒ Vincze Csilla (anul III): A spiritualitás és transzcendencia vallástól független megközelítése. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
16‒16.20 ‒ Incze Evelyn Rebeka (anul II): Cselekvés- és rendszerelmélet összekapcsolása a habermasi társadalomelméletben. (Cond.: prof. univ. dr. Veress Carol)
16.20 ‒16.40 ‒ Dénes Gabriella (anul III): Idegen( )olvasó. (Cond.: prof. univ. dr. Veress Carol)
16.40‒17 ‒ Péter János (g1): A Taichi elméleteinek értelmezései a Távol-Kelet–Nyugat közötti párbeszéd tekintetében. (Cond.: prof. univ. dr. Veress Carol)
17‒17.20 ‒ Dezbateri


Secțiunea K: Artă ‒ medialitate ‒ critică (Művészet ‒ medialitás ‒ kritika) ‒ (în limba maghiară) ‒ (sala Böhm Károly)
Moderator: Lect. dr. Gregus Zoltán
15.20‒15.40 ‒ Jánó Enikő (anul II): Henri Bergson hatása T. S. Eliot kritikai munkásságában. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
15.40‒16 ‒ Dabóczi Géza (anul I): A festészet nyelvezetének hieratikus struktúrája. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
16‒16.20 ‒ Fám Erika (anul I): Ismétlés. Kép. Képi differencia. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
16.20 ‒16.40 ‒ Karácsonyi Zsolt (anul III): A televízió és a semmi. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
16.40‒17 ‒ Virginás Petru (g1): Filmfesztivál-filozófia. (Cond.: prof. univ. dr. Egyed Péter)
17‒17.20 ‒ Dezbateri
18‒19 ‒ Lansare de cărți ‒ (în limba maghiară) ‒ Societatea Muzeului Ardelean (Str. Napoca nr 2.)