VI. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia

 

A Magyar Filozófiai Intézet és az Alkalmazott Etikai Együttműködési Fórum szervezésében 2017. február 25-én A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete. Rendszerműködés, látszatteremtés, megtévesztés címmel megrendezésre kerül a VI. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia. Támogatók: Communitas Alapítvány, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Bolyai Társaság, Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, Pro Philosophia Alapítvány.

 

Az előadások kivonatai elérhetőek itt

 

 

Program:

Plénumelőadások. I. emelet, 8-as (D. D. Roșca) terem

Elnök: Demeter M. Attila, a Magyar Filozófiai Intézet igazgatója

09.00–09.05 A konferencia megnyitása

09.05–09.25 Nyírő Miklós: Hiperrealitás versus hermeneutikai univerzum? Az orientáció esélyeiről a posztmodern korban

09.25–09.45 Veress Károly: A különbség szimulákruma(i)

09.45–10.05 Sajó Sándor: Talán igen

10.05–10.25 Zsigmond Andrea: Ezt mondod, és közben azt (is) gondolod?

10.25–10.45 Seregi Tamás: „Szép, bár nekem nem tetszik” – Az esztétikai realizmusról

10.45–11.05 Berszán István: Minek a művészete?

11.05–11.25 Kérdések/Megbeszélés

11.25–11.40 Szünet

 

Elnök: Veress Károly

11.40–12.00 Visky S. Béla: A hazugság-probléma gócpontjai rendszeres teológiai szempontból

12.00–12.20 Kiss Dénes: Megújulási mozgalmak és vallási változás. Három romániai reformmozgalom hatása a vallási változásra

12.20–12.40 Pásztori-Kupán István: Az élethosszig tartó ünnep illúziója

12.40–12.55 Kérdések/Megbeszélés

12.55–13.10 Szünet

 

Elnök: Nyírő Miklós

13.10–13.30 Szigeti Attila: Spektákulum, nem szimulákrum

13.30–13.50 Kerekes Erzsébet: Agamben és a diszpozitívum fogalma

13.50–14.10 Kovács Attila: Másság, spektrális létmód, szimulákrum

14.10–14.25 Kérdések/Megbeszélés

14.25–15.45 Ebédszünet

 

Szekcióelőadások

A. Szekció. I. emelet, 8-as (D. D. Roșca) terem

Elnök: Szigeti Attila

15.45–16.05 Keszeg Anna: Aranyélet az aranykor után. A médianosztalgia szimulákrum-logikája

16.05–16.25 Dakó Harold – Péter László: Az Apple felhasználók „almaképe” és profilja

16.25–16.45 Pásztor Gyöngyvér – Dózsa Anita: Visit Transylvania! A külföldről érkező

 turisták Erdély-reprezentációi

16.45–17.05 Somfalvi Edit: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk  benne” – Melyikben?

17.05–17.25 Vincze Csilla: Csodavilág és csalódások. Médiatartalmak és reklámok hatása a serdülőkre

17.25–17.50 Kérdések/Megbeszélés

 

B. Szekció. I. emelet, 10-es (Lucian Blaga) terem

Elnök: Berszán István

15.45–16.05 Prahovean Vasile: Útvesztők a demokráciában: a szelíd zsarnokság és az ellenség  hiányának mélabúja

16.05–16.25 Ungvári Zrínyi Imre: Világbavetettség, együttes-jelenvalólét, nyilvánosság

16.25–16.45 Kovács Barna: A virtualitás fogalmáról

16.45–17.05 Molnár Péter: Szituacionalista cselekvés és globális tér

17.05–17.25 Kérdések/Megbeszélés