Kötetbemutató

 

Április 8-án 19 órától, a Kritikai estek sorozat folytatásában könyvbemutatóra kerül sor. A Kritikus pont. Szövegek a Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok mesterképzőről (Pro Philosophia Kiadó, 2023) tanulmánykötetről a könyv szerkesztői, Bíró Noémi, Szigeti Attila és Szilágyi Botond beszélgetnek a szerzőkkel. A kötet a 10 évet töltő, a 2013/2014-es tanévben induló Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok mesterképző hallgatói által az elmúlt évtized során folytatott kritikai elméleti kutatásaiból válogat.
A klasszikus kritikai elmélet kanonizált szerzői – Marx, Lukács, Adorno, Benjamin és mások – mellett a kötet tanulmányai olyan kortárs kritikai elméleti kérdéseket elemeznek, amelyek a romániai magyar bölcsészettudományi diskurzusban egyelőre ritkaságszámba mennek: a populizmuselméletek, a posztfasizmus, a kapitalizmuskritika, a feminista és queer elméletek, a kritikai állattanulmányok és a kritikai ökopolitika, stb. problémaköreit. A „Kritikus pont” ezért egy új, a kortárs kapitalizmus válságjelenségeihez, „polikríziséhez” kritikusabban, a filozófia és általában véve a bölcsészettudományok társadalmi-politikai beágyazottságához önreflexívebben közelítő bölcsésznemzedék jelentkezését jelzi.
A kötet a helyszínen megvásárolható lesz.
Helyszín: Böhm Károly terem, BBTE Főépülete, Farkas/Kogălniceanu u. 1. sz., I. emelet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!