Filozófiai esszépályázat középiskolások számára

 

Kedves középiskolás diákok!

Két idézetet ajánlunk nektek továbbgondolásra:

1) „Hogy egyáltalán felfogja [a vadember a társadalmat] […] meg kellene tanulnia, hogy léteznek emberek, akik örülnek, ha magukra vonhatják a többiek figyelmét, és akkor boldogok, ha mások boldognak tudják őket, nem akkor, ha saját tapasztalásuk szerint azok. Ebben áll az összes különbség valódi oka: a vadember önmagában él, a társas ember mindig kívül áll önmagán és csak a többiek véleményében képes élni, úgyszólván csak az ő ítéletükből szerez tudomást tulajdon létezéséről. Nem tartozik tárgyamhoz, hogy kimutassam: ez az állapot közönyössé tesz jó és rossz iránt, noha bőven szüli az erkölcsi szónoklatokat; mindent látszattá változtat, s így álca és játék lesz minden, a becsület, a barátság, az erény, gyakran még a bűn is, mert végül megtalálják a nyitját, hogyan lehet dicsőséget szerezni vele; egyszóval mindig másoktól kérdezzük meg, hogy mik vagyunk, soha nem merjük önmagunknak feltenni a kérdést, s miközben annyi filozófia, emberség, udvariasság és fennkölt elv övez bennünket, nem jut más nekünk, mint csalárd és hiú burka a becsületnek, amelyből az erény, az észnek, amelyből a bölcsesség, és az örömnek, amelyből a boldogság hiányzik.” (Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól)

2) „Mivel a fogalmak hiánytalan rendje nem azonos a létezővel, az esszének nem célja a zárt, deduktív vagy induktív felépítés. Főként az ellen a Platón óta meggyökeresedett doktrína ellen lázzad fel, amely szerint a változó, az átmeneti nem méltó a filozófiához; fellép a múlandóval szembeni régi igazságtalanság ellen, amely azt újra és újra elítéli a fogalomban. Az esszé visszariad a dogmának attól az erőszaktételétől, amely szerint ontológiai méltóság illetné meg az absztrakció eredményét, az általa jelölt individuumokkal szemben [az] időben változatlan fogalmat.” (Theodor W. Adorno: Az esszé mint forma)

Írásaitokban követhetitek a szabad, kötetlen esszéműfaj szabályait vagy a tankönyvben szereplő esszémodellek szerkezetét. Felhasználhatjátok mindkét, vagy csak az egyik idézetet.

Tapasztalataink szerint az évek során a pályázat túlnőtt a filozófia szak keretein, és díjazottjai között nemcsak filozófia szakra felvételizők voltak, hanem más szakok leendő hallgatói is. A jelentkezők és tanáraik átlátták, hogy a cél az íráskészség fejlesztése, a művészi önkifejezést és a tudományos pontosságot ötvöző filozófiai esszéírás gyakorlása, lehetőség a legjobbak tudásának összemérésére és díjazására. Ezért kibővítettük a verseny-felhívás címzettjeinek körét, és a filozófia elkötelezettjei mellett szeretnénk a magyar nyelv- és irodalom, illetve az idegen nyelvek iránt érdeklődő valamennyi középiskolás diákot (IX. - XII. osztály) és tanáraikat is megszólítani. Mint ismert, lehetővé tettük, hogy a diákok nemcsak magyarul, hanem idegen nyelven (pl. angolul) írt dolgozattal is pályázhassanak. Az alábbiakban mellékeljük az esszétémaként ajánlott szövegek angol változatát is:

1. „But to see the drift of so many cares, […] he [i.e., a savage man] should be apprised that there are men who consider as something the looks of the rest of mankind, who know how to be happy and satisfied with themselves on the testimony of others sooner than upon their own. In fact, the real source of all those differences, is that the savage lives within himself, whereas the citizen, constantly beside himself, knows only how to live in the opinion of others; insomuch that it is, if I may say so, merely from their judgment that he derives the consciousness of his own existence. It is foreign to my subject to show how this disposition engenders so much indifference for good and evil, notwithstanding so many and such fine discourses of morality; how everything, being reduced to appearances, becomes mere art and mummery; honour, friendship, virtue, and often vice itself, which we at last learn the secret to boast of; how, in short, ever inquiring of others what we are, and never daring to question ourselves on so delicate a point, in the midst of so much philosophy, humanity, and politeness, and so many sublime maxims, we have nothing to show for ourselves but a deceitful and frivolous exterior, honour without virtue, reason without wisdom, and pleasure without happiness.” (Jean-Jacques Rousseau: A Discourse Upon the Origin and the Foundation of the Inequality Among Mankind)

2. „Because the unbroken order of concepts is not equivalent to what exists, the essay does not aim at a closed deductive or inductive structure. In particular, it rebels against the doctrine, deeply rooted since Plato, that what is transient and ephemeral is unworthy of philosophy – that old injustice done to the transitory, whereby it is condemned again in the concept. The essay recoils from the violence in the dogma according to which the result of the process of abstraction, the concept, which, in contrast to the individual it grasps, is temporally invariant, should be granted ontological dignity.” (Theodor W. Adorno: The Essay as Form)

A pályázat meghirdetője a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete, támogatója a Pro Philosophia Alapítvány, a Bolyai Társaság és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, résztvevői pedig a 2022/2023-as tanév IX–XII. osztályos tanulói lehetnek. A 3–8 oldal terjedelmű pályaműveket e-mailen aláírás nélkül a következő címre kell küldeni: esszepalyazat.kmfi@gmail.com. Beküldési határidő: 2023. április 9. A pályázatok értékelése után, az esélyes/nyertes pályamunkák szerzőitől elkérjük személyes adataikat név, iskola, osztály, kapcsolattartási információikat (lakcím, telefon), valamint felkészítő tanáruk nevét.

A pályamunkákat kidolgozott szabályzat alapján egyetemi oktatókból álló bizottság értékeli, 1-100 ponttal. Az elbírálás követi, hogy a pályázó hogyan gondolja végig a környező világgal kapcsolatos megfigyeléseit, hogyan tudja érvényesíteni a rendelkezésére álló filozófiai ismereteket a mindennapi tapasztalatok elemzése és értelmezése során, mennyire képes egy világos, összefüggő gondolatmenetet felépíteni és érvekkel alátámasztani. Fontos elbírálási szempontot jelent a pályázó olvasottsága és íráskészsége is.

A pályamunkákat díjazzuk. A díjak: I. díj 500 lej, II. Díj 300 lej, III. Díj 200 lej. A díjazottak, beleértve a különdíjakat is, könyvjutalomban is részesülnek. A díjak és jutalmak mellett a díjazottak oklevelet kapnak és számukra támogatott helyeket biztosítunk a nyári Filozófus Táborban. Az utóbbi évek kezdeményezése, hogy az első három díjazott felkészítő tanárai is könyvjutalomban részesülnek.

A pályamunkák szerzőit szívesen látjuk a BBTE Filozófia szakának hallgatói között.

Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén kerül sor a 2023. április 22-én megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat e-mailben értesítjük a pályázat eredményéről.

Bármikor kapcsolatba léphettek a Magyar Filozófiai Intézettel dr. Ungvári Zrínyi Imre egyetemi docens révén, a iungvari@gmail.com címen. A felvételivel kapcsolatos kérdéseitekre is szívesen válaszolunk.

Sok sikert kívánunk!

Kolozsvár, 2022. november 17.

A BBTE Magyar Filozófiai Intézetének munkaközössége