Doktori védés

 

2021. szeptember 10-én 11 órától sor kerül Szabó Katalin: Az olvasás identitásteremtő szerepe c. doktori dologzatának a nyilvános védésére. A dolgozat témavezetője: dr. Veress Károly egyetemi tanár; opponensek: dr. Loboczky János egy. tan., Eszterházy Károly Egyetem, Eger; dr. Valastyán Tamás egy. doc., Debreceni Egyetem, dr. Fóris-Ferenczi Rita egy. doc. BBTE. A védési bizottság elnöke: dr. Demeter Márton Attila egyetemi docens.