Tanévnyitó konferencia

 

A Babes‒Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének idei tanévnyitó konferenciája 2023. november 18-án szombaton kerül megrendezésre Filozófiai hatástörténet és kritika I. Közelítések a szocializmus évtizedeinek filozófiai teljesítményéhez címmel. Ezzel a rendezvénnyel új konferencia sorozatot indítunk útjára, amelynek évente sorra kerülő rendezvényei egy hosszabb távú kutatási projektbe illeszkednek. Ennek megvalósítása a múlt század 40-es éveitől a 80-as évek végéig terjedő időszaknak, a szocializmus filozófiai jelenségeinek, ezen belül hangsúlyosan az erdélyi magyar szellemi élet hozadékainak, ezek előzményeinek és a későbbi folyamatokra való kihatásainak a kutatására és kritikai értékelésére irányul.

A konferencia társszervezője a Pro Philosophia Alapítvány és az Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Konferenciánk a Magyar Tudomány Napja Erdélyben ‒ 2023 rendezvénysorozat filozófiai eseményeként valósul meg.

Támogatók: MTA, KMEI, Communitas Alapítvány, BGA, Bolyai Társaság

 

Az előadások kivonatai elérhetőek itt.

Program

09:45–10:00 ‒ Megnyitó, köszöntő ‒ Demeter Márton Attila intézeti igazgató, BBTE, MFI

I. szekció

Szekcióvezető: Demeter Márton Attila, BBTE, MFI

10:00–10:25 ‒ Mezei Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

A Magyar Filozófiai Enciklopédia többfázisú projektuma

10:25–10:50 ‒ Mészáros András, Szlovák Tudományos Akadémia, Pozsony

A marxista filozófia Csehszlovákiában (különös tekintettel a szlovák filozófiatörténet-írásra)

10:50–11:15 ‒ Veress Károly, BBTE, MFI

A filozófia előtti és filozófia utáni állapotról

11:15–11:45 ‒ Beszélgetés

11:45–12:00 ‒ Kávészünet

II. szekció

Szekcióvezető: Ungvári Zrínyi Imre, BBTE, MFI

12:00–12:25 ‒ Golden Dániel, HUN-REN BTK, Budapest

A filozófia hivatalos reprezentációja az 1952-es Filozófiai Évkönyv tükrében

12:25–12:50 ‒ Szabados Bettina, HUN-REN BTK, Budapest

„Kedves Rákosi elvtárs!” – Lukács György filozófusi és kultúrpolitikai szerepvállalása 1945-1956 között

12:50–13:15 ‒ Kovács Gábor, HUN-REN BTK, Budapest

Tamás Gáspár Miklós modernitás- és Európa-képe a marxista fordulat előtt és után

13:15–13:45 ‒ Beszélgetés

13:45–15:00 ‒ Ebéd

III. szekció

Szekcióvezető: Veress Károly, BBTE, MFI

15:00–15:25 ‒ Mester Béla, HUN-REN BTK, Budapest

Rejtett álláspontok és viták a filozófiai szaksajtóban, a szocializmus korában

15:25–15:50 ‒ Kiss Lajos András, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

A történelmi képzelőerő problémája a kelet-német szellemtudományi vitákban (1965-1985)

15:50–16:15 ‒ Hoppál Bulcsú, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

A marxista‒katolikus párbeszéd fejezetei

16:15–16:00 ‒ Szücs László Gergely, Budapest Főváros Levéltára, Budapest

Vannak-e irányzatok a marxizmusban? ‒ egy hatvanas évek végi „vita” tanulságai

16:40–17:15 ‒ Beszélgetés

17:15–17:30 ‒ Zárszó ‒ Veress Károly, BBTE, MFI

 

A konferencia szervezőbizottsága:

Demeter Márton Attila habil. egyetemi docens

Gergely Péter Alpár egyetemi adjunktus

Gregus Zoltán egyetemi adjunktus

Rancz Mónika doktorandusz

Soós Amália társult oktató

Veres Evelin doktorandusz

Veress Károly emeritus professzor