Dr. Veress Károly

 

1976-ban végzett a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen filozófia szakon (szociológia kiegészítéssel), 1998-tól a filozófiai tudományok doktora. 1992-től egyetemi adjunktus, 2000-től egyetemi docens, 2004-től egyetemi tanár a BBTE Szisztematikus Filozófia Tanszékén, később a Magyar Filozófiai Intézetében; 2008-tól doktori témavezető; 2020-tól emeritus professzor és óraadó. Oktatott tárgyai: Kritikai gondolkodás és érvelés; Szemiotika; Ismeretelmélet; Filozófiai hermeneutika (BA); Kultúra hermeneutikája; Értelmezéselméletek (MA) Hagyomány és történetiség a kortárs kultúrában; A filozófiai kutatás módszertana és etikája (doktori iskola). Kutatási területe: a megismerés, a kultúra és a kommunikáció szemiotikai és hermeneutikai problémái; alkalmazott filozófiai és kisebbségfilozófiai kérdések. 1996-2011 között a filozófiai képzés magyar tagozatfelelőse; 2009-2020 között az Alkalmazott Filozófiai Kutatóközpont, 2011-2020 között a Filozófiai Doktori Iskola igazgatója. Az Erdélyi Múzeum tudományos folyóirat filozófiai szakszerkesztője, az Egyetemi Műhely Kiadó alapító igazgatója. Tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, a Bolyai Társaságnak, a Magyar Filozófiai Társaságnak, a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnak, az MTA külső köztestületének.

Fontosabb publikációi:

Szakkönyvek: A nemzedékváltás szerepe a kultúrában (1999); Fiinţa generaţională şi destinul culturii (2003); Egy létparadoxon színe és visszája (2003); Ami megtörténik velünk (2014); Idea és tapasztalat határán (2020).

Egyetemi tankönyvek: Filozófiai szemiotika (1999); Bevezetés a hermeneutikába (2007, 2010, 2019); A kultúra hermeneutikája (2021).

Szakmai oldal: https://ubbcluj.academia.edu/KárolyVeress

Kapcsolat: carol.veress@ubbcluj.ro; veresskaroly53@gmail.com

Részletes szakmai önéletrajz.pdf

Részletes publikációs lista.pdf