Dr. Veress Károly

 

E-mail: veress_k@yahoo.com

Oktatott tárgyak: Filozófiai hermeneutika, Ismeretelmélet, Nyelvfilozófia, Szemiotika, A kommunikáció és a kultúra hermeneutikája, Hagyomány és történetiség a kultúrában

Szakterület: Filozófiai hermeneutika, Ismeretfilozófia

Kutatási terület: A megismerés, a kommunikáció és a kultúra szemiotikai és hermeneutiki kérdései

CV - Szakmai önéletrajz (pdf)

Publikációs lista (pdf)