Dr. Ungvári Zrínyi Imre

 

1985-ban végeztem a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Filozófia szakán, ugyanitt szereztem meg a Filozófia Doktora tudományos fokozatot 1999-ben, kultúr- érték- és történetfilozófia tárgykörben. 1996-tól oktatok a BBTE Magyar Filozófiai Intézetében, 2007-től egyetemi docens vagyok. Általános és alkalmazott etika tárgykörébe tartozó tárgyakat, illetve filozófiai antropológiát oktatok. Leginkább az erkölcsi szubjektum, az erkölcsi felelősség és a morális együttműködés feltételei foglalkoztatnak, bio- és ökoetikai, kulturális-kommunikatív és gazdaságetikai összefüggésekben. 2023-ban habilitáltam, 2024-től a BBTE Filozófiai doktoriskola tanára vagyok (témavezetői szakterületem: etika, ágazati erkölcstanok, a kultúra és az interkulturalitás problémái, a magyar filozófia története). A Magyar Filozófiai Társaság tagja, az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság elnöke, és a Többlet filozófiai folyóirat szerkesztője vagyok.

Fontosabb publikációim:

1. Életünk formaelvei. Erkölcs a gondolkodásban és a mindennapokban, Bolyai Társaság - Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2014.

2. “Spirituality as motivation and perspective for a socially responsible entrepreneurship”, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Volume 10, Issue 1. 2014, 4–15.

3. “Authentic Human Relations and the Economy”, In: Ora Setter–László Zsolnai (Eds.): Caring Management in the New Economy. Socially Responsible Behaviour Through Spirituality, Palgrave Macmillan, 2019. 23–46.

4. Egy életmű „képződésének” konstellációi. Böhm Károly filozófiájának utóélete, Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2022.

5. A megkerült felelősség. Élménytapasztalat és erkölcsi felelősség, Pro Philosophia-Egyetemi Műhely Kiadó, Cluj-Napoca, 2023.

 

Szakmai oldal: https://ubbcluj.academia.edu/ImreUngvariZrinyi

Kapcsolat: imre.ungvari@ubbcluj.ro

Részletes szakmai önéletrajz.pdf

Részletes publikációs lista.pdf