Filozófiai esszépályázat középiskolások számára

 

Kedves középiskolás diákok!

Két idézetet ajánlunk nektek továbbgondolásra:

1) „A tükörben ott látom magam, ahol nem vagyok, a felszín mögött megnyíló irreális térben, ott vagyok, ahol nem vagyok, árnyként, amely önmagamként adja nekem önnön látványomat, s lehetővé teszi, hogy ott szemléljem magamat, ahonnét hiányzom: ez a tükör utópiája. De egyben heterotópia is, hiszen a tükör valóságosan létezik és bizonyos módon visszahatást gyakorol a helyre, amit betöltök; a tükör működése következtében, mivel ott látom magam, hiányzónak vélem magam a helyről, ahol vagyok. E valamiképpen rám szegeződő tekintet révén visszatérek önmagamhoz az üveg túloldalán lévő virtuális tér mélyéről, újra önmagam felé fordítom pillantásomat és felépítem magam ott, ahol vagyok....” (Michel Foucault: Eltérő terek)

2) „Élettörténetem ... mindig beágyazódik azoknak a közösségeknek a történetébe, amelyektől az identitásomat kapom. Születésemtől fogva tartozik hozzám egy múlt; a probálkozás, hogy kiszakítsam magam e múltból, jelen kapcsolataim helyrehozhatatlan megkárosításával volna egyenlő. A történelmi és a társadalmi identitás birtoklása egybeesik. Vegyük észre, hogy az identitásom elleni lázadás mindig kifejezésének egy lehetséges módja is. ” (Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában)

Írásaitokban követhetitek a szabad, kötetlen esszéműfaj szabályait vagy a tankönyvben szereplő esszémodellek szerkezetét. Felhasználhatjátok mindkét idézetet vagy csak valamelyiket.

Tapasztalataink szerint az évek során a pályázat túlnőtt a filozófia szak keretein, és díjazottjai között nemcsak filozófia szakra felvételizők voltak, hanem más szakok leendő hallgatói is. A jelentkezők és tanáraik átlátták, hogy a cél az íráskészség fejlesztése, a művészi önkifejezést és a tudományos pontosságot ötvöző filozófiai esszéírás gyakorlása, lehetőség a legjobbak tudásának összemérésére és díjazására. Ezért kibővítettük a verseny-felhívás címzettjeinek körét, és a filozófia elkötelezettjei mellett szeretnénk a magyar nyelv- és irodalom, illetve az idegen nyelvek iránt érdeklődő valamennyi középiskolás diákot (IX. - XII. osztály) és tanáraikat is megszólítani. Mint ismert, lehetővé tettük, hogy a diákok nemcsak magyarul, hanem idegen nyelven (angolul, franciául, németül) írt dolgozattal is pályázhassanak. Az alábbiakban mellékeljük az esszétémaként ajánlott idézetek angol változatát, de franciául vagy németűl írt pályamunkákkal is lehet jelentkezni:

„In the mirror, I see myself there where I am not, in an unreal, virtual space that opens up behind the surface; I am over there, there where I am not, a sort of shadow that gives my own visibility to myself, that enables me to see myself there where I am absent: such is the utopia of the mirror. But it is also a heterotopia in so far as the mirror does exist in reality, where it exerts a sort of counter action on the position that I occupy.From the standpoint of the mirror I discover my absence from the place where I am since I see myself over there. Starting from this gaze that is, as it were, directed toward me, from the ground of this virtual space that is on the other side of the glass, I come back toward myself; I begin again to direct my eyes toward myself and to reconstitute myself there where I am. (Michel Foucault: Of Other Spaces)

For the story of my life is always embedded in the story of those communities from which I derive my identity. I am born with a past; and to tryto cut myself off from that past, in the individualist mode, is to deform my present relationships. The possession of an historical identity and the possession of a social identity coincide. Notice that rebellion against myidentity is always one possible mode of expressing it. (Alasdair MacIntyre: After Virtue)

A pályázat meghirdetője a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete, támogatója a Pro Philosophia Alapítvány és a Bolyai Társaság, résztvevői pedig a 2014/2015-ös tanév IX.- XII. osztályos tanulói lehetnek. A 3-5 oldal terjedelmű, kinyomtatott és jeligével ellátott pályaműveket postai úton a  Pro Philosophia Alapítvány címére küldjétek el 2015. április 25-ig (postai bélyegző dátuma). Cím: Pro Philosophia Alapítvány, 400009 Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 2-4/27, Judeţul Cluj. Küldeményetekhez mellékeljetek egy lezárt borítékot, amely tartalmazza a pályázó személy nevét (az iskola és az osztály feltüntetésével), értesítési címét (lakcím, telefon, e-mail), valamint a pályázó filozófiatanárának a nevét. Ezeket a borítékokat az eredményhirdetéskor bontjuk fel.

A pályamunkákat kidolgozott szabályzat alapján egyetemi oktatókból álló bizottság értékeli, 1-100 ponttal. Az elbírálás követi, hogy a pályázó hogyan gondolja végig a környező világgal kapcsolatos megfigyeléseit, hogyan tudja érvényesíteni a rendelkezésére álló filozófiai ismereteket a mindennapi tapasztalatok elemzése és értelmezése során, s mennyire képes egy világos, összefüggő gondolatmenetet felépíteni és érvekkel alátámasztani. Fontos elbírálási szempontot jelent a pályázó olvasottsága és íráskészsége is.

A pályamunkákat díjazzuk. A díjak:  I. díj 500 lej, II. Díj 300 lej , III. Díj 200 lej. A díjazottak, beleértve a különdíjakat is, értékes könyvjutalomban részesülnek a Pro Philosophia, Polis, Kriterion és Egyetemi Műhely kiadók részéről. A díjak és jutalmak mellett a díjazottak oklevelet kapnak és számukra támogatott helyeket biztosítunk a nyári Filozófus Táborban. Külön újdonság az idei pályázat esetében, hogy első három díjazott felkészítő tanárai is könyvjutalomban részesülnek. A szervezők vállalják a legjobb pályamunkáknak az intézet honlapján való megjelentetését, amennyiben azokat elektronikus formában is megkapják.

A legalább 70 pontot elért pályamunkák szerzői a felvételi versenyen kívüli beiratkozási lehetőséget nyernek a BBTE-re, a filozófia szak magyar tagozatán meghirdetett államilag támogatott (tandíjmentes) helyekre, a rendelkezésre álló helyszám valamint a kapott pontszám csökkenő sorrendje függvényében.

Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén kerül sor a 2015. május 9-én megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

Bármikor kapcsolatba léphettek a Magyar Filozófiai Intézettel dr. Ungvári Zrínyi Imre egyetemi docens révén, a iungvari@gmail.com címen, valamint Gál Réka intézeti titkár közvetítésével (galreka18@yahoo.com ). A felvételivel kapcsolatos kérdéseitekre is szívesen válaszolunk.

Sok sikert kívánunk!

 

Kolozsvár, 2014. december 03.

Dr. Demeter Attila egyetemi docens, intézetvezető