VIII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia

 

Intézetünk és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Filozófiai Szakbizottságának szervezésében 2019. február 23-án Trauma, neheztelés, harag – egyéni és szociális tehertételek címmel kerül megrendezésre a VIII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia. Támogatók: Bolyai Társaság és a Pro Philosophia Alapítvány.

Az előadások kivonatai (pdf)

 

Program

09.00–09.05  A konferencia megnyitása: Szigeti Attila, a KAB Filozófiai Szakbizottságának elnöke

Plenáris előadások (Ştefănescu Goangă terem)

Elnök: Szigeti Attila

09.05–09.45  Gyáni Gábor: A trauma történetisége és történészi megjelenítése

09.45–10.25  Ullmann Tamás: Trauma és nyelv

10.25–10.40  Szünet

10.40–11.20  Darida Veronika: A tanúságtétel színpada

11.20–12.00  Losoncz Alpár: A neheztelés történetisége – avagy miért is élünk a neheztelés korszakában?

12.00–12.20  Kérdések

12.20–12.40  Szünet

 

A. szekció (Ştefănescu Goangă terem)

Elnök: Ullmann Tamás

12.40–13.00  Kiss Kata Dóra: A társadalmi rend mint a szubjektum alapító traumája

13.00–13.20  Csiki Zoltán Huba: Trauma, megszállottság, idő

13.20–13.40  Részeg Imola: Trauma-világok. A trauma fenomenológiai megközelítése és ennek etikai vonatkozásai

13.40–14.00  Gál József: Trauma, ismétlés, a Másik vágya, valamint saját vágy a lacani pszichoanalízisben

14.00–14.15  Kérdések

 

B. szekció (Lucian Blaga terem)

Elnök: Losoncz Alpár

12.40–13.00  Szilágyi Botond: Az úr traumája – lázadás Hegel úr és szolga dialektikájában

13.00–13.20  Ivácson András Áron: Fel a pártközpontba, le a tömegek közé: harag, trauma és neheztelés a Kulturális Forradalom idején

13.20–13.40  Gagyi József: A rendszerváltás traumája archaikus közösségben (Székelyföld, 1949)

13.40–14.00  Szilágyi-Gál Mihály: Az állam mint gyűlöletbeszélő

14.00–14.15  Kérdések

14.15–15.45  Ebédszünet (Böhm Károly terem)

 

A. szekció (Ştefănescu Goangă terem)

Elnök: Darida Veronika

15.45–16.05  Gregus Zoltán: A traumatikus tapasztalat filmes ábrázolása

16.05–16.25  Kiss Júlia: A szófogadatlan nyelv – A dadogás nyelvfilozófiai és fordításelméleti megközelítése

16.25–16.45  Sárkány Tímea: A hatalom földrajza Hervay Gizella és kortársai költészetében

16.45–17.05  Bíró Noémi: #MeToo: A szexuális zaklatás mint a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése

17.05–17.20  Kérdések

 

B. szekció (Lucian Blaga terem)

Elnök: Gyáni Gábor

15.45–16.05  Kovács Barna: Kortárs értekezések az emberi természetben lakozó erőszakról

16.05–16.25  Pásztori-Kupán István: A haragvó lélekrész traumatizálása?

16.25–16.45  Ilyés Szilárd Zoltán: Közösségi traumáink bibói fényben

16.45–17.05  Ungvári Zrínyi Imre: A megbocsájtás értelme és feltételei

17.05–17.20  Kérdések