Pályázat középiskolásoknak - Filozófiai esszé írására

 

Kedves középiskolás diákok!

Két idézetet ajánlunk nektek továbbgondolásra:

1) „A valóság az, amiről egy harmadik személlyel beszélhetek. A valóság csak valamilyen egyeztetés eredményeképpen határozható meg. A valóságot elhagyni „őrültség”: valaki lát a vállamon egy narancssárga nyulat, én azonban nem látom; a beszélgetés ekkor meggyengül, leszűkül. Hogy újra az egyeztetés terébe kerüljünk, nekem úgy kellene tennem, mintha látnám a nyulat a vállamon. A képzelet a valóságra erősített protézisként jelenik meg, amelyet arra használunk, hogy a beszélgetőtársak között több eszmecsere mehessen végbe.” (Nicolas Bourriaud: Relációesztétika)

2) „Ha nem cselekednénk, ha nem lennénk képesek arra, hogy valami újat kezdjünk, s így kifejezésre juttassuk az új kezdetet, ami minden egyes emberi lény születésével napvilágot lát, akkor a születés és halál közé zárt emberi élet csakugyan kárhozatra volna ítélve. Az elmúlásba rohanó élet könyörtelenül a romlás és a pusztulás felé hajt minden embert. Ám a cselekvés, legyen bármilyen bizonytalan is, örök figyelmeztetés az emberek számára, hogy a halált ugyan nem kerülhetik el, mégsem pusztán meghalni jöttek a világra, hanem azért, hogy elkezdjenek valami újat.” (Hannah Arendt:  Vita activa)

Írásaitokban követhetitek a szabad, kötetlen esszéműfaj szabályait vagy a tankönyvben szereplő esszémodellek szerkezetét. Felhasználhatjátok mindkét idézetet vagy csak valamelyiket.

Tapasztalataink szerint az évek során a pályázat túlnőtt a filozófia szak keretein, és díjazottjai között nemcsak filozófia szakra felvételizők voltak, hanem más szakok leendő hallgatói is. A jelentkezők és tanáraik átlátták, hogy a cél az íráskészség fejlesztése, a művészi önkifejezést és
a tudományos pontosságot ötvöző filozófiai esszéírás gyakorlása, lehetőség a legjobbak
tudásának összemérésére és díjazására. Ezért kibővítettük a verseny-felhívás
címzettjeinek körét, és a filozófia elkötelezettjei mellett szeretnénk a magyar nyelv- és irodalom,
illetve az idegen nyelvek iránt érdeklődő valamennyi középiskolás diákot (IX. - XII. osztály) és tanáraikat is megszólítani. Mint ismert, lehetővé tettük, hogy a diákok nemcsak
magyarul, hanem idegen nyelven (angolul, franciául, németül) írt dolgozattal is
pályázhassanak.  Az alábbiakban mellékeljük az esszétémaként ajánlott idézetek angol változatát, de franciául vagy németűl írt pályamunkákkal is lehet  jelentkezni:

“So reality is what I talk about with a third party. It can only be defined as a product of negotiation. Escaping from reality is “mad”. Somebody sees an orange rabbit on my shoulder, but I can’t see it. So discussion weakens and shrinks. To find a negotiating space, I must pretend to see this orange rabbit on my shoulder. Imagination seems like a prosthesis affixed to the real so as to produce more intercourse between interlocutors.” (Nicolas Bourriaud: Relational Aesthetics)

Without action, without the capacity to start something new and thus articulate the new beginning that comes into the world with the birth of each human being, the life of man, spent between birth and death, would indeed be doomed beyond salvation. The life span itself, running toward death would inevitably carry everything human to ruin and destruction. Action, with all its uncertainties, is like an ever-present reminder that men, though they must die, are not born in order to die but in order to begin something new. (Hannah Arendt:  Vita activa)

A pályázat meghirdetője a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete, támogatója a Pro Philosophia Alapítvány és a Bolyai Társaság, résztvevői pedig a 2013/2014-es tanév IX.- XII. osztályos tanulói lehetnek. A 3-5 oldal terjedelmű, kinyomtatott és jeligével ellátott pályaműveket postai úton a  Pro Philosophia Alapítvány címére küldjétek el 2014. április 30-ig (postai bélyegző dátuma). Cím: Pro Philosophia Alapítvány, 400009 Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 2-4/27, Judeţul Cluj. Küldeményetekhez mellékeljetek egy lezárt borítékot, amely tartalmazza a pályázó személy nevét (az iskola és az osztály feltüntetésével), értesítési címét (lakcím, telefon, e-mail), valamint a pályázó filozófiatanárának a nevét. Ezeket a borítékokat az eredményhirdetéskor bontjuk fel.

A pályamunkákat kidolgozott szabályzat alapján egyetemi oktatókból álló bizottság értékeli, 1-100 ponttal. Az elbírálás követi, hogy a pályázó hogyan gondolja végig a környező világgal kapcsolatos megfigyeléseit, hogyan tudja érvényesíteni a rendelkezésére álló filozófiai ismereteket a mindennapi tapasztalatok elemzése és értelmezése során, s mennyire képes egy világos, összefüggő gondolatmenetet felépíteni és érvekkel alátámasztani. Fontos elbírálási szempontot jelent a pályázó olvasottsága és íráskészsége is.

A pályamunkákat díjazzuk. A díjak:  I. díj 500 lej, II. Díj 300 lej , III. Díj 200 lej. A díjazottak, beleértve a különdíjakat is, értékes könyvjutalomban részesülnek a Pro Philosophia, Polis, Kriterion és Egyetemi Műhely kiadók részéről. A díjak és jutalmak mellett a díjazottak oklevelet kapnak és számukra támogatott helyeket biztosítunk a nyári Filozófus Táborban. Külön újdonság az idei pályázat esetében, hogy első három díjazott felkészítő tanárai is könyvjutalomban részesülnek. A szervezők vállalják a legjobb pályamunkák megjelentetését. 

A legalább 70 pontot elért pályamunkák szerzői a felvételi versenyen kívüli beiratkozási lehetőséget nyernek a BBTE-re, a filozófia szak magyar tagozatán meghirdetett államilag támogatott (tandíjmentes) helyekre, a rendelkezésre álló helyszám valamint a kapott pontszám csökkenő sorrendje függvényében.

Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén kerül sor a 2014. május 10-én megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

Bármikor kapcsolatba léphettek a Magyar Filozófiai Intézettel dr. Ungvári Zrínyi Imre egyetemi docens révén, a iungvari@gmail.com címen, valamint Máté Adél intézeti titkár közvetítésével (adelka888@vipmail.hu). A felvételivel kapcsolatos kérdéseitekre is szívesen válaszolunk.

Látogassátok a honlapunkat: www. filozofia.hiphi.ubbcluj.ro

Sok sikert kívánunk!

Kolozsvár, 2013. november 19.

 

                                                                                                Dr. Demeter Attila egyetemi docens,

                                                                                                intézetvezető